Владимир Канатуш
Четиво за12 мин.

В продължение на почти две хиляди години християнството е главната преобразяваща сила в света. В книгата си „Предназначена за престола“ Павел Билхаймер пише: „Въпреки своите тъжни слабости, печални несполуки и дела, които нямат извинение, Христовата Църква е била основен фактор на цивилизацията и главен просветител на общественото съзнание в света. Това е единствената сила, която се бори с тоталното влияние на сатана в живота и действията на човечеството.“

През XX век световните войни, революции, бунтове, ожесточената борба на политическите системи и различните социални катаклизми отслабват защитните сили на човешкия дух, като изместват християнството с неговия призив към любов и опрощение на втори план. Това прокарва в общественото съзнание пътя на многобройни учения и движения, които крият огромна съблазняваща сила и водят до пагубни последствия. В разрушаването на нравственото съзнание и задълбочаването на пропастта между Бога и човека силите на ада предоставят особена роля на източните учения. Като отклоняват хората от християнството и най-вече от Иисус Христос, техните представители извършват тежък грях. Така йогата Рамачарака пише книгата „Живота на Иисус Христос в окултна светлина“, където представя Господ Иисус като ученик на хималайските махатми и твърди, че Неговата заслуга за основаването на християнството е минимална, тъй като то е просто вариация на източните учения. Нещо повече – Рамачарака приписва на Христос магически действия.

Не по-малко пагубно е теософското учение на Елена Блаватска, която отива в Тибет и там получава своите „откровения“ с ярко изразен окултен характер.

Подобни идеи усвоява и Елена Рьорих, преди да започне да пише „Живата етика“. Тя е високообразована, интелигентна, красива. Известно е, че се е родила с „ясновидски“ способности и дарба „да чува“, което насочва към окултното минало на нейните предци. Произхожда от дворянско семейство – правнучка е на великия пълководец Михаил Кутузов и племенница на композитора Модест Мусоргски.

На младини Елена мечтаела да се омъжи за художник. Нейната мечта се сбъдва: тя става съпруга на Николай Рьорих (1874-1947), изтъкнат художник, поет, писател, философ, известен пътешественик и обществен деец. Той отстоява философията на пантеизма, която отъждествява Бога с природата. През годините започва да се увлича от философията на един от водещите представители на йога – Свами  Вивекананда.

След революцията семейство Рьорих се оказват в Индия. „Успели да навлязат в индийския духовен живот, те стават сътрудници на анонимната група на философите и учителите. Именно заради това напускат любимата си родина и преодоляват немислими препятствия. За да попаднат в колониална Индия, влизат в противоборство с британското разузнаване, за което всеки руснак е потенциален шпионин. Когато заминават от Русия, там бушува великата революция, безкомпромисна и жестока. Семейство Рьорих рискуват да заслужат нейното проклятие и вечното клеймо на емигранти.“[1]

През лятото на 1926 г. те успяват да се върнат в Русия и донасят в Москва приветствие до ръководителите на съветската държава от индийските махатми и малко сандъче с хималайска пръст за гроба „на нашия брат махатма Ленин“, както сами се изразяват. Николай Рьорих докарва и серия картини под общото название „Майтрея“, в които са отразени идеите на идващия „Нов век“. „Пророците на Изтока – пише Л. Шапошникова – говорят за настъпването на щастливата ера на Майтрея. Книгите „Живата етика“ обосновават неоспоримостта на новия завой в еволюцията на човечеството.“[2]

През 1927 г. Николай Рьорих с жена си и по-големия си син Юрий, известен изтоковед, организират експедиция до Тибет и Хималаите.  След дълги преходи и препятствия през 1928 г. те успяват да се върнат в Индия. Заселват се в подножието на Хималаите, в долината Кулу. Там Рьорих основава института „Урусвати“, което означава „Светлина на утринната звезда“. През следващите години той рисува немалко картини с тайнствени сюжети: „Гуру-Гуру-Дхар“, „Сянката на Учителя“, „Изгарянето на тъмнината“, „Стражите на планините“, „Агни йога“ и т.н. Пише и книги, съзвучни с „Живата етика“, – „Пътищата  на благословението“, „Държавата на светлината“, „Крепост от пламък“, „Порти към бъдещето“. Индусите го ценят високо – наричат го махатма, махараджа и Гуру Деви – божествен учител.

Този период от живота си Елена Рьорих посвещава на своя труд „Живата етика“. Преди това тя пътува до Шамбала и там е приета от старците, които съгласно легендите са „ходатаи за целия свят“. Пред тях има огледала, в които се смята, че виждат съдбите на всички хора. За тези старци се вярва, че имат пряка връзка с духовете. Шамбала според махатмите е градът на тези духове, които се намират в космоса. Преданието разказва, че в Шамбала има многоетажна кула, където „се пази най-важното съкровище  – камъкът на щастието, дарът на съзвездието Орион“. По тези места хората виждат в небето летящи тела, които днес се наричат НЛО. Махатмите твърдят, че имат връзка с „извънземните“ и насочват техните действия. Отношението на махатмите и махараджите към Бога, към Христос е изразено в техните писма, събрани в книгата „Чашата на Изтока“, която Елена Рьорих превежда на руски. Те смятат за свой дълг да освободят хората от вярата в Бога и ги наставляват да разчитат единствено на себе си.

Елена Рьорих приема тяхното учение и пише своя известен дневник, а после и книгата „Община“. След публикуването й веднъж тя чува в дома си глас: „Запиши за „Иван –  стохилядния“ народ, на който е бъдещето. Запиши и издай на руски, защото учението на Иисус Христос е било чудовищно изкривено от преводачите…“ В началото Елена решава, че нещо не е наред с нея, и се обръща към индийските гуру. Те я преглеждат и казват: „Добре сте. Сядайте и пишете.“ Така Е. Рьорих не спира да пише до края на живота си. И издава 14 тома, озаглавени „Живата етика“. Всички те са „продиктувани“ от космическия глас и тя отрича своето авторство. Парите, получени от публикуването на тези книги, са предадени на гладуващите деца в Поволжието и на вдовиците в Русия.

Елегантен жест, но на каква цена!

„Живата етика“ доскоро не е била издавана на руски език. Причината е, че през 1942 г. долагат на Сталин – в една от книгите на „Живата етика“ се твърди: „Хитлер, той и Мусолини са представители на сатана“. Сталин заповядва всички последователи на това учение да бъдат осъдени по алинея 58 като идеалисти…

Когато Михаил Горбачов посещава Индия, Святослав Рьорих, другият син на Елена и Николай, му подарява книгата „Напътствия за водача“. Горбачов я преглежда за една нощ и пита: „Къде беше тази книга досега? Защо не съм знаел нищо за нея?“ Обясняват му защо. След това томовете на „Живата етика“ излизат на руски език. Също така са издадени книгата „Община“ и писмата на Елена Рьорих.

Ето как започва интензивната обработка на руския народ, „Иван стохилядния“, с още едно лъжеучение. Освен „Живата етика“ Е. Рьорих пише още много книги, сред които „Агни йога“, където се обобщава опитът на йогите. Тя умира през 1955 г.

„Приятелка, достоен воин, вдъхновителка“ – с такива епитети я награждават възторжените й почитатели. В книгата си „Майката на агни йога“ А. Хейдос пише за нея: „Елена Рьорих провъзгласява новия цикъл в човешката еволюция. Тя е звеното, съединяващо човечеството с йерархията на светлината, която е съсредоточена в Шамбала.“ Ето как е описана Е. Рьорих в книгата „Безпределност“на великия учител, който оглавява „йерархията на светлината“: „На земята има една доверена жена, изпила чашата на опита. Тя е изпратена като свидетел на космическите явления, като носител на моите поръчения, като пророчица на бъдещето.“  Думите: „изпила чашата на опита“ означават, че Елена Рьорих е изминала „целия път, по който се разкриват онези божествени свойства и способности, предназначени за човечеството на шестата степен от неговото усъвършенстване, намерила израз в учението агни йога. Това не може да се постигне само с четене на книги, със слушане на лекции и наставления, т.е. с помощта единствено на интелекта… Този процес… може да бъде наречен разширяване на съзнанието, превръщане на човека в богочовек, т. нар. архат.“
Този цитат показва ясно сатанинския произход на учението на Рьорих. Методът на лукавия не е нов: „Ще бъдете като богове…“ Агни йога предлага точно това чрез обръщане към сили, с които Бог категорично забранява да имаме каквато и да било връзка и общуване. Трябва да отбележим, че в „йерархията на духовете“, обожествявани от последователите на източните лъжеучения, става дума за духове, преобразяващи се като ангели на светлината (II Кор. 11:14), духове на „поднебесната злоба“ (Еф. 6:12), духове на „княза на въздушната власт… който действа в синовете на неверието“ (Еф. 2:2). Е, засега неговият „град“ се намира в космоса, т.е. в пространството около земята, във висшите слоеве на атмосферата. Тук дяволът е бил хвърлен от небето – паднал е като мълния. Но скоро и от там ще бъде хвърлен – на земята. Пак не за дълго. После ще се наложи той и последователите му да усвояват, както учи агни йога, нова стихия – огъня. Езерото, горящо с огън и сяра, ще бъде мястото за вечно мъчение, където „йерархията на духовете“ няма да управлява, а ще страда и ще изпита върху себе си цялата тежест на справедливия Божи гняв. „Живата етика“ премълчава това. Но Библията е доста красноречива.

Източните учения, сред тях и агни йога, обвиняват християнството, че унижава достойнството на човека, като го нарича „червей“, „нищожество“, „прах“ и т.н., а в действителност, казват те, хората са богоподобни. Тези учения са се заели със задачата да усъвършенстват човека във всички аспекти на неговата същност: дух, душа и тяло. Те предлагат система от упражнения за усъвършенстване на всички органи в тялото, медитация и размишления за усъвършенстване на душата и метода на съзерцанието за усъвършенстване на духа. Освен това говорят за еволюция на духа посредством превъплъщения, за да може човекът да изкорени своята лоша карма (съдба), да се очисти и да се издигне до кръга на махатмите. С всичко това той е способен да се справи сам – и няма нужда от никакъв Бог.

В действителност всички тези учения, системи и методи отварят широко вратата на човешките души за духовете от космоса. „Великите“ постижения и чудесата на йогите, махатмите и махараджите винаги са се основавали и днес се основават върху демоничните сили. Целта на дявола неизменно е една: да открадне, да убие и да погуби. Като съблазнява човека с пагубни идеи в красива обвивка, той се опитва да го пороби напълно, да го оскверни, без да му остави възможност за спасение.

Но само непознаването на Свещеното Писание или умишленото изопачаване на неговите истини може да предизвика обвинения срещу християнството, че унижава човека. Библията отразява като огледало действителното положение на нещата. Тя учи, че човекът е сътворен по образ и подобие на Бога, но заради грехопадението е загубил своето достойнство и богоподобие, станал е грешник. Грехът и злото са влезли в душата му и той няма сили да се избави сам от тях.

Библията ни открива и факта, че Бог не е престанал да обича човека и за неговото спасение е изпратил в света Своя единороден Син – Иисус Христос, Който с жертвата Си на Голгота освобождава хората от властта на греха и смъртта. Христос им предлага благовестието за Божието Царство, в което се влиза чрез вяра и благодат. По пътя на покаянието и раждането от горе човек се очиства от своите грехове и Бог го осиновява. У него отново се открива Божият образ и му се предоставят безгранични възможности за освещаване и усъвършенстване.

„Живата етика“, както и други източни лъжеучения твърдят, че всички религии са правилни по своему и водят към Бога. Един от последователите на Елена Рьорих – А. Клизовски – пише в книгата си „Основите на светоразбирането през новата епоха“, че всички религии са единни по произход. Всяка от тях съответства на определено ниво от развитието на човечеството. Според този автор светът загива заради разединението, а пречка за неговото обединение са религиите, заради водените непрекъснато религиозни войни. Следователно религиите трябва да се обединят в една. Затова е необходим нов път и „Бялото братство“ е онова световно учение, което обединява науката, религията, философията и окултизма в едно. Когато това стане факт, на земята ще настъпят мир и благоденствие.

Ето как движението „Ню ейдж“ изопачава тенденциозно стихове от Библията. В думите на Иисус Христос, записани в Евангелието от Йоан: „Имам и други овци, които не са от тази кошара, и тях трябва да приведа; и ще чуят гласа Ми, и ще бъде едно стадо и един Пастир“ (10:16), последователите на това учение подменят думата „овци“ със „стада“. Така те твърдят, че всяка религия е Христово „стадо“, което Той трябва да „приведе“. И пропагандират обединяването на всички религии в една вселенска окултна „църква“, чиято глава ще бъде Майтрея – антихриста.

Библията не е против единството. Но единството, предлагано от Бога, е коренно различно. Писанието не изравнява и не обединява всички религии. Към Бога води само един път – вярата в Иисус Христос. И Божият принцип, въз основа на който може да се постигне единство, гласи: „Излезте… отделете се… и до нечисто не се допирайте и Аз ще ви приема“ (II Кор. 6:14-18).

Увлечението по Рьориховото учение не е невинна забава на интелигенцията. Зад всяко еретично учение стои князът на тъмнината от бесовската йерархия на духовете. И независимо дали това са примитивните религии на езичниците (анимизъм, фетишизъм), или религиите на по-цивилизованите народи (индуизъм, будизъм, мюсюлманство, пропити от суеверия, магии, окултизъм) и съвременните лъжеучения – всички те са крайно опасни за хората, които се увличат по тях. Това са безжалостни системи, които водят към почит и поклонение на демоните с ужасяващи последствия. Те слагат тежки сатанински окови на народите, които ги изповядват. Към същата категория се отнася и учението на семейство Рьорих.

Господ предупреждава: „Пазете се от лъжливите пророци, които идват при вас в овча кожа, а отвътре са вълци грабители“ (Мат. 7:15). По отношение на такива учения е важно да имаме ясна, недвусмислена позиция. Всяко заиграване тук е крайно опасно. Книгите „Жива етика“ предлагат етика, която е мъртва, гибелна, недостойна да се нарича етика, тъй като предават хората във властта на демоните. Само Библията – откровението на Бога към човека, ненадминатото съкровище на премъдростта – дарява на човека истинска, жива етика, която води към славно и вечно блаженство с Бога.
Явно към поддръжниците на всички тези лъжеучения са насочени изобличителните думи на пророк Авдий: „Гордостта на твоето сърце те е заблудила: ти живееш в скални пукнатини, на високо място и говориш в сърцето си: „Кой ще ме свали на земята?“ Но макар и като орел да се издигнеш високо и сред звездите да устроиш гнездото си, и оттам ще те сваля“ – казва Господ“ (Авд. 1:3-4).
„Няма тъма, нито смъртна сянка, където биха могли да се укрият онези, които вършат беззаконие“ (Йов 34:22).

[1] Шапошникова, Л. Рерихи. – Огонек, 1989, № 43.

[2] Пак там.

Владимир Канатуш


СПОДЕЛИ