Вадим Бели
Четиво за6 мин.

В разговора с Никодим Иисус Христос казва, че е невъзможно човек да влезе в Божието царство, ако не преживее новорождение. Подобно на Никодим, мнозина и днес се питат как човек може да се роди отново. Ще разгледаме накратко някои от признаците, по които можем да определим дали някой е новороден, или не, както говори за това Иисус.

 

  1. ПОСВЕЩАВАНЕ НА БОГА

Новороденият човек посвещава целия си бъдещ живот на Господ. В Писанието се казва: „Ако не ви е угодно да служите на Господ, изберете си сега на кого да служите: на боговете ли, на които са служили бащите ви, когато бяха отвъд реката, или на боговете на аморейците, в чиято земя живеете. Но аз и домът ми ще служим на Господ, понеже Той е свят“ (Иис. Нав. 24:15). Новороденият човек избира да служи на Господ.

 

  1. РАЗГРАНИЧАВАНЕ ОТ ГРЕХА

Каещият се грешник се обръща към Господ за прошка, защото е осъзнал цялата тежест на своята вина и греховете си пред Него. Ето защо, след като се обърне към Бога с молитва за покаяние, той не може да се помири с греха, от чиято власт Господ Иисус Христос го е освободил. Пред Бога ние сме оправдани чрез Иисус Христос, Който веднъж принася Себе Си в жертва за нашите грехове, както е писано: „Чрез само едно принасяне Той направи освещаваните съвършени завинаги“ (Евр. 10:14).

Затова новороденият човек избягва греха – той знае на каква цена го е изкупил Христос и от любов и благодарност към Него се разграничава от всеки осъзнат грях. В Писанието се казва: „Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен, за да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда“ (I Йоан 1:9).

 

  1. ЛЮБОВ КЪМ ВЯРВАЩИТЕ В ИИСУС

Новороденият получава от Господ един невероятен дар: Светия Дух. Светият Дух прави всички новородени участници в Божието естество и членове на Божията свята Църква. Заедно със Светия Дух „Божията любов се изля в нашите сърца чрез дадения ни Свети Дух“ (Римл. 5:5) и „ние знаем, че преминахме от смърт в живот, защото обичаме братята“ (I Йоан 3:14).

Само новороден човек може да обича братята и сестрите си. Тази любов е ясен знак за новораждане.

 

  1. ЛЮБОВ КЪМ БОЖИЕТО СЛОВО

„От все сърце Те търся, не ми давай да се отклоня от Твоите заповеди. Скрил съм в сърцето си Твоето Слово, за да не греша пред Тебе. Благословен си Ти, Господи! Научи ме на Твоите наредби. С уста разгласях всички съдби от Твоите уста. В пътя на Твоите откровения се радвам като за всяко богатство. Размислям за Твоите заповеди и гледам Твоите пътища. Утешавам се с Твоите наредби, не забравям Твоето Слово“ (Пс. 118:10-16).

Защо тези думи са толкова съзвучни с най-съкровените и радостни преживявания? Защо Словото на Бога е любимото четиво на много от Божите деца? Защото от него произтича сила, то ни въвежда в присъствието на Бога, разкрива ни Неговата природа, изяснява пътищата Му и волята Му по отношение на света и на самите нас.

Такова отношение към Божието слово може да има само човек, новороден от Светия Дух.

 

  1. ЖЕЛАНИЕ ЗА ОБЩУВАНЕ С БОГА

„А ти, когато се молиш, влез в скришната си стая и като си заключиш вратата, помоли се на твоя Отец, Който е на тайно; и твоят Отец, Който вижда в скришно, ще ти въздаде наяве“ (Мат. 6:6).

Ако молитвата на човека не е ритуал, а живо общуване с Бога, потребност на душата му, тогава той е преживял новораждане, защото може да общува с Бога, а само новороденият човек е способен на това и го иска.

 

  1. ДЪЛБОКА БОЛКА И СЪЖАЛЕНИЕ СЛЕД ВСЕКИ ИЗВЪРШЕН ГРЯХ

„Помилвай ме, Боже, по голямата Си милост и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми. Много пъти ме умий от моето беззаконие и ме очисти от моя грях, защото беззаконията си съзнавам и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе, пред Тебе едничкия съгреших и пред Твоите очи извърших зло; така че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето, в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми. Ето, Ти обикна истината в сърцето и вътре в мене ми яви мъдростта Си. Поръси ме с исоп и ще бъда чист; умий ме и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие и ще се зарадват костите, от Тебе съкрушени. Отвърни лицето Си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнемай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния Дух ме утвърди“ (Пс. 50:3-14).

Ако тези думи са съзвучни с онова, което човек преживява в сърцето си и изразява пред Господ след някакво прегрешение, такъв човек наистина е Божие дете.

 

  1. ЖАЖДА ЗА СПАСЕНИЕ НА ПОГИВАЩИТЕ

О, колко са близки до сърцето на новородения човек думите на ап. Павел: „Голяма скръб и непрестанна мъка имам на сърце; бих се молил сам аз да бъда отлъчен от Христос за братята си, мои сродници по плът… Братя, желанието на моето сърце и молитвата ми към Бога за израилтяните е да бъдат спасени“ (Римл. 9:2-3; 10:1)!

 

  1. СМИРЕНИЕ

В Писанието се казва за нашия Господ, че Той се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. Ето защо един от признаците на човека, получил благодат от Господ, е смирението. Само спасеният може от сърце да се смири пред хората и пред Господ. „Смирете се пред Господ и Той ще ви въздигне“ – казва ап. Яков (Як. 4:10).

 

  1. ОСВЕЩЕНИЕ

Светият Дух говори чрез ап. Павел: „Всички ние с открито лице, като в огледало, гледайки славата на Господ, се преобразяваме в същия образ, от слава в слава, като от Духа Господен“ (II Кор. 3:18). Човек, новороден от Божия Дух, се преобразява, променя се, освещава се. Това не се постига с религиозни упражнения. Този процес е резултат от действията на Светия Дух за слава на Бога. Именно за това освещение Спасителят казва: „Всяка пръчка у Мене, която не дава плод, Той отрязва; и всяка, която дава плод, я чисти, за да дава повече плод“ (Йоан 15:2).

 

  1. ПОСЛУШАНИЕ НА БОЖИЕТО СЛОВО

По покорството на Божието слово е лесно да се определи дали човек обича Бога. Всеки, роден от Божия Дух, обича Господ и затова Му е послушен. Апостол Йоан пише: „Който пази заповедите Му, пребъдва в Него и Той – в него. А че Той пребъдва в нас, узнаваме по духа, който ни е дал“ (I Йоан 3:24). „По това узнаваме, че сме Го познали, ако пазим Неговите заповеди“ (I Йоан 2:3).

 

Вадим Бели

 

>>> Обратно към сп. Прозорец бр. 3/2022 <<<


СПОДЕЛИ