БХБЦ

Slogan
none.png
Bulgarian English German Russian Turkish

Video-1


 


"Прости ми Ти!"


Хваление към църква "Св. Павел" - 29.09.2013

 

Hvalenie

 


"Животът не е разходка по поле!"


Данаил Вълков (църква "Св. Павел" - София) - 29.09.2013

 

D Valkov

 

2010  

"Не нам!"


Песен от хвалението на младежкия ни лагер

 

Ne nam

 

 

 2010 

"О, колко чудна благодат!"


Песен от хвалението на младежкия ни лагер

 

Kolko chudna_blagodat 

 

2010  

"Ден след ден"


Песен от хвалението на младежкия лагер

 

Den sled_den

 

 

 2010 

"Виа долороса"


Песен от хвалението на младежкия лагер. Солист Божена Николова.

 

Via dolorosa 

 

Медия

Статии Богословие, апологетика, философия, ереси...sam-4 Аудиозаписи на проповеди, семинари...Видео Видеозаписи от служения и събития...sam-6-mono
none.png