БХБЦ

Slogan
none.png
Bulgarian English German Russian Turkish
Statii  СВОБОДАТА НА ВЯРВАЩИТЕ

Яков Крекер

word

Svobodata-1Израилският народ се радва на Божието присъствие в огнения и облачния стълб не в страната на робството Египет, а в пустинята. Хората днес намират общение с Бога, когато се отрекат от стария, приспособен към греха живот.

Общението с Иисус Христос става достъпно за апостол Павел едва когато той приема, че светът е разпънат за него и той - за света. Апостолът поставя тъкмо това в основата на цялото си по-нататъшно плодотворно служение на Христос.

Докато не осъзнаем, че сме разпънати за света, всичко светско постоянно ще предявява към нас своите изисквания. Само в „разпънатия" живот претенциите на света губят значението си за нас. Светът се лишава от правата си именно пред кръста: по-нататък той няма власт. От другата страна на кръста в живота на разпънатите и възкръсналите заедно с Христос светът е безсилен.

продължава>
 

  СИЛАТА НА БЕЗБОЖИЕТО

проф. Хунтеман

word

 Човече, казано ти е какво е добро и какво иска от теб Господ: да работиш справедливо, да обичаш милосърдни дела и смирено да ходиш пред твоя Бог (Мих. 6:8, СИ).

Silata na bezbozhietoС тези думи пророк Михей се обръща към старозаветния Божи народ, въстанал срещу заповедите на Бога. Тогава израилтяните са застрашени от мощта на световната империя Асирия.

Днес се питаме защо някой трябва да ни казва какво е добро и какво е зло? Защо е необходимо да се вслушваме в това, което Бог иска да ни каже? Нима човек не е в състояние сам да познае чрез разума и съвестта си доброто и злото? Длъжен ли е да вярва в Бога на Библията и да бъде християнин, за да върши добро? Не сме ли свободни хора и не живеем ли в свободно, демократично общество, способно да разпознава доброто и злото?

продължава>
 

  СИЛАТА НА СЛОВОТО

Иван Вълков

word

Silata na Slovoto-1Руснаците казват: „Я хозяин слова, я даю слово, я и забираю его назад." На български ще звучи така: "Аз съм господарят на думата, казвам я и си я вземам обратно". И може да се допълни: „Аз съм господарят на обещанието, аз обещавам и аз отменям обещанието." Доколко разбираме и осъзнаваме отговорността за подобно поведение, разбира се, зависи от това, доколко познаваме истината за силата на словото. А това познание започва от разбирането за силата на Божието Слово и на словото, произнесено от човека с вяра в името на Христос. Нека кратко да разгледаме как се ражда Словото във вселената, как твори и създава вселената, природата и целия свят.

продължава>
 

  СЪРЦЕТО - НА ХРИСТОС

А. Карев

word

Surtzeto-za Hristos-A_Karev„Ето, стоя на вратата и хлопам: ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и с той с Мен" (Откр. 3:20).

„Ето, стоя на вратата..." Христос днес стои на прага на сърцата на мнозина. Той иска да влезе в тези сърца. Защо Му трябва нашето сърце? Знаете ли как се завоюва неприятелска територия по време на война? Обикновено всяка местност има голяма крепост, в която са концентрирани основните сили и властта на врага и която всъщност е нейният център. Когато крепостта е завладяна, заедно с нея пада и цялата територия.

продължава>
 
Страница 3 от 4

Медия

Статии Богословие, апологетика, философия, ереси...sam-4 Аудиозаписи на проповеди, семинари...Видео Видеозаписи от служения и събития...sam-6-mono
none.png