БХБЦ

Slogan
none.png
Bulgarian English German Russian Turkish
Statii  ДОСТОВЕРНОСТТА НА БИБЛИЯТА

Герхард Майер

word

2013-10-15 235519Насред една от големите китайски реки се издига скала, която се вижда отдалеч. В миналото тя е служела като знак за корабите. Дълго капитаните е трябвало да се ориентират по нея, за да продължат благополучно пътя си.

Можем ли да кажем същото и за Библията? Дали тя е нашият пътеводител, по който да се ориентираме, и като го следваме, да извървим житейския си път с Бога? Верни ли са думите на баварския свещеник Вилхелм Лее, казани в душегрижителски разговор с човек, изправен пред изкушение: „Доверявай се на Неговото Слово, само не се заблуждавай. Всичко останало да не те вълнува”?

продължава>
 

  КЪДЕ Е СЪЩНОСТТА?

Макс Лукадо

word

Lukado-1- Искам да разбера в какво е същността.

Провинциален ирландски говор. Тъмни, бездънни очи. Искрен поглед.

- Само не ми говорете за религията. Това ми е добре познато. И, моля ви, без богословие. Имам научна степен. Нека говорим за същността, става ли? Покажи ми същността.

Момчето се казва Ян. Учи в канадски университет. Благодарение на някои събития той разбира, че съм християнин, а аз разбирам, че също е искал да стане християнин, но се е разочаровал.

- Израснах сред вярващи - ми разказва той. – Исках да посветя живота си на служение. Посещавах пълния курс от лекции: богословие, езици, екзегетика. Но по-нататък не ми провървя. Нещо не проработи. Някъде там, вътре - сериозно продължава той, - поне така ми се струва

- Израснах сред вярващи - ми разказва той. – Исках да посветя живота си на служение. Посещавах пълния курс от лекции: богословие, езици, екзегетика. Но по-нататък не ми провървя. Нещо не проработи. Някъде там, вътре - сериозно продължава той, - поне така ми се струва.

продължава>
 

  СИЛАТА НА БЕЗБОЖИЕТО

проф. Хунтеман

word

 Човече, казано ти е какво е добро и какво иска от теб Господ: да работиш справедливо, да обичаш милосърдни дела и смирено да ходиш пред твоя Бог (Мих. 6:8, СИ).

Silata na bezbozhietoС тези думи пророк Михей се обръща към старозаветния Божи народ, въстанал срещу заповедите на Бога. Тогава израилтяните са застрашени от мощта на световната империя Асирия.

Днес се питаме защо някой трябва да ни казва какво е добро и какво е зло? Защо е необходимо да се вслушваме в това, което Бог иска да ни каже? Нима човек не е в състояние сам да познае чрез разума и съвестта си доброто и злото? Длъжен ли е да вярва в Бога на Библията и да бъде християнин, за да върши добро? Не сме ли свободни хора и не живеем ли в свободно, демократично общество, способно да разпознава доброто и злото?

продължава>
 

  ИСТИНА ИЛИ ЛЪЖА

Симеон Възкресенски

word

 Istina luzhaСвикнали сме да мислим, че всяко твърдение, изречено от човека, е истина или лъжа. В това е същността на дуалистичния светоглед.

Но по-внимателният поглед към лъжата показва нещо удивително: тя винаги оправдава сама себе си. С други думи, винаги й е необходима истината. Истината е нейният хляб.

Лъжата е невярна логика, в която всичко си е на мястото: мисловният процес, резултатът, изходните факти. Лъжата може да бъде много подредена и много колоритна. Но тя е фалшификат. И този фалшификат може да бъде толкова точен, че много трудно да се различи от оригинала.

продължава>
 

  СЪРЦЕТО - НА ХРИСТОС

А. Карев

word

Surtzeto-za Hristos-A_Karev„Ето, стоя на вратата и хлопам: ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и с той с Мен" (Откр. 3:20).

„Ето, стоя на вратата..." Христос днес стои на прага на сърцата на мнозина. Той иска да влезе в тези сърца. Защо Му трябва нашето сърце? Знаете ли как се завоюва неприятелска територия по време на война? Обикновено всяка местност има голяма крепост, в която са концентрирани основните сили и властта на врага и която всъщност е нейният център. Когато крепостта е завладяна, заедно с нея пада и цялата територия.

продължава>
 

Медия

Статии Богословие, апологетика, философия, ереси...sam-4 Аудиозаписи на проповеди, семинари...Видео Видеозаписи от служения и събития...sam-6-mono
none.png