БХБЦ

Slogan
none.png
Bulgarian English German Russian Turkish
Statii  КЪДЕ Е СЪЩНОСТТА?

Макс Лукадо

word

Lukado-1- Искам да разбера в какво е същността.

Провинциален ирландски говор. Тъмни, бездънни очи. Искрен поглед.

- Само не ми говорете за религията. Това ми е добре познато. И, моля ви, без богословие. Имам научна степен. Нека говорим за същността, става ли? Покажи ми същността.

Момчето се казва Ян. Учи в канадски университет. Благодарение на някои събития той разбира, че съм християнин, а аз разбирам, че също е искал да стане християнин, но се е разочаровал.

- Израснах сред вярващи - ми разказва той. – Исках да посветя живота си на служение. Посещавах пълния курс от лекции: богословие, езици, екзегетика. Но по-нататък не ми провървя. Нещо не проработи. Някъде там, вътре - сериозно продължава той, - поне така ми се струва

- Израснах сред вярващи - ми разказва той. – Исках да посветя живота си на служение. Посещавах пълния курс от лекции: богословие, езици, екзегетика. Но по-нататък не ми провървя. Нещо не проработи. Някъде там, вътре - сериозно продължава той, - поне така ми се струва.

продължава>
 

  ДОСТОВЕРНОСТТА НА БИБЛИЯТА

Герхард Майер

word

2013-10-15 235519Насред една от големите китайски реки се издига скала, която се вижда отдалеч. В миналото тя е служела като знак за корабите. Дълго капитаните е трябвало да се ориентират по нея, за да продължат благополучно пътя си.

Можем ли да кажем същото и за Библията? Дали тя е нашият пътеводител, по който да се ориентираме, и като го следваме, да извървим житейския си път с Бога? Верни ли са думите на баварския свещеник Вилхелм Лее, казани в душегрижителски разговор с човек, изправен пред изкушение: „Доверявай се на Неговото Слово, само не се заблуждавай. Всичко останало да не те вълнува”?

продължава>
 

  ЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ СЪТВОРЕНИЕ

Алан Уилис

word

EvolyutziyaТова е основният избор, пред който се изправят всички младежи, обучавани в държавните училища. Еволюцията в една от няколкото й форми се преподава като установен факт и в Англия еволюционистите отчаяно се борят креационизмът да не се преподава в училище. Нито еволюцията, нито креационизмът могат да бъдат доказани чрез научни изследвания. Те могат само да бъдат приети като факт, следователно и двете убеждения са религиозни по същността си, а не научни. Ученият еволюционист и ученият креационист изучават едни и същи данни, различни са само техните заключения. Предположенията и на двамата се основават върху вярванията им, на еволюциониста - че няма Бог, на креациониста – че Бог съществува. На еволюциониста – че животът е възникнал случайно, на креациониста – че Бог е сътворил живота. Очевидно е, че и двете убеждения не могат да бъдат верни едновременно. Ето защо някои правят опити да смекчат тяхната позиция, като полагат усилия да ги свържат и да оформят някакво междинно становище. Но можем ли да вярваме на някого само защото умее ясно да показва, че е високоинтелигентен и има много познания? Трябва да признаем, че и високоинтелигентният човек може да се заблуждава и не е непогрешим.

продължава>
 

  ИГРА НА ЖУМИЧКА

Валентина Шутилова

word

ZhumichkaНа годинка и половина съм. Събуждам се в креватчето си. До мен няма никого. Много ме е страх и съм самотна. Питам червеното си вълнено одеялце:

- Къде е ма-ма?

Няма отговор. От страх зажумявам с очи и плача. Нежните ръце на мама веднага ме прегръщат.

Днес е петият ми рожден ден. Обичам мама, татко и по-малката ми сестричка. Още обичам хартиени кукли. Изрязвам ги от списание „Весели картинки". Мама ме събужда и казва:

Затвори очи и пъхни ръката си под възглавницата.

Изпълнявам и – чудо! – там лежи нова хартиена кукла! Откъде се е взела? Значи желанията ми могат да се изпълняват?

продължава>
 
Страница 1 от 4

Медия

Статии Богословие, апологетика, философия, ереси...sam-4 Аудиозаписи на проповеди, семинари...Видео Видеозаписи от служения и събития...sam-6-mono
none.png