БХБЦ

Slogan
none.png
Bulgarian English German Russian Turkish
Events
 

На 8 и 9 февруари 2008 г. в хотел "Жеравна", гр. Банкя, се проведе учредителният Първи събор на БХБЦ. Можете да прочетете някои от изказванията от гостите и домакините на събора.

Иван ВЪЛКОВ, Епископ на БХБЦ:

"Страшен е Бог във великия събор на светиите, страшен е Той за всички, които Го окръжават" (Пс. 89:7). Един от първите събори на Църквата е съборът на апостолите. На българска земя нашият събор далеч не е първи. През 343-344 г., скоро след Вселенския събор в Никея през 325 г., в Сердика се провежда Сердикийският събор. Присъстват 318 епископи от цялата римска империя. Сред авторитетните участници ще споменем Протоген Сердикийски, Атанасий Александрийски и Осий Кордовски. Съборът се провежда в манастира "Триадица". Сердикийският събор утвърждава учението за Светата Троица и Символа на вярата, приети на Първия вселенски събор.

На 5 май 2007 г. след дълги молитви и разисквания по много въпроси ръководителите на няколко църкви се събират в София, не в "Триадица" , а в офиса на фондацията "Светлина на Балканите" и в пълно единодушие решават да учредят ново вероизповедание – Българска християнска баптистка църква - със свой устав и стратегия. Но църквата не се роди тогава, тя вече съществуваше.

продължава>
 
Страница 8 от 8

Медия

Статии Богословие, апологетика, философия, ереси...sam-4 Аудиозаписи на проповеди, семинари...Видео Видеозаписи от служения и събития...sam-6-mono
none.png