БХБЦ

Slogan
none.png
Bulgarian English German Russian Turkish
Events

  ЦАР ПО НАЗНАЧЕНИЕ

еп. Иван Вълков

word


Kroning met_de_doornenkroonЗдравейте, скъпи братя и сестри, скъпи християни, скъпи сънародници!

Христос възкресе!!!

Искам да ви помоля да извървим заедно един път на размисъл по стръмните места на Святото Писание, да извървим пътя на истинското възлизане на святата планина, до светия престол, където седи възкръсналият Цар на царете. Този път ще ни помогне по-добре да Го разпознаем, осъзнаем и правилно да Го приемем. А това значи и правилно да празнуваме, и правилно да отговаряме: „Наистина възкресе!!!"

И така Цар по назначение или по предназначение.

продължава>
 

  ЦВЕТНИЦА ИЛИ ТРЪННИЦА

еп. Иван Вълков

word


E diela e Larit - luleveСкъпи християни, братя и сестри, скъпи сънародници,

Позволете да ви приканя към един по-задълбочен размисъл във връзка с днешния празник, който със сигурност почти целият народ ще чества - ще се насочи към храмовете и молитвените домове, сякаш да посрещне Христос Спасителя, както преди хиляди години. В Евангелието от Матей четем: „И когато влезе в Йерусалим, целият град се раздвижи; и казваха: „Кой е Този?" А народът казваше: „Той е пророкът Иисус, Който е от Назарет в Галилея" (Мат.21:10-11).

Евангелист Лука описва как, преди да влезе в Йерусалим, Иисус избира не бял кон, а осле: „И го докараха при Иисус; и като намятаха дрехите си на ослето, качиха Иисус. И когато Той минаваше, хората постилаха дрехите си по пътя. А когато наближаваше вече да превали Елеонския хълм, цялото множество ученици започнаха да се радват и велегласно да славят Бога за всички велики дела, които бяха видели, и казваха: „Благословен Царят, Който иде в Господното име! Мир на небето и слава във висините!" (19:35-38).

Но дали всички се радват, всички ли тържествуват и осъзнават какво говорят и какво правят?

продължава>
 

 


College-opening-0

На 17 януари 2011 г. беше открит Богословският колеж към фондация „Светлина на Балканите".

В тържествена атмосфера се поставиха основите на едно ново и много важно служение в БХБЦ. Постихме и се молихме Господ да води, да дава мъдрост, дръзновение и сили, за да започне и да се осъществи това Негово дело.

Молби за редовно обучение в колежа подадоха седемнадесет студенти. На откриването към тях бяха отправени много поздрави и пожелания от директора на фондация „Светлина на Балканите" Александър Калтакчи, от презвитера на църквата „Св. Павел" Емануил Вълков, от ректора на колежа Иван Вълков, от декана Светлана Григорова и от завеждащия учебния отдел Люба Никифорова.

College-opening-1

Чрез конферентна връзка по скайпа колежаните бяха поздравени и от презвитерите Ивелин Минков от Бургас и Александър Александров от Русе.

Тържеството завърши с молитва към Бога да даде дръзновение и сили на всеки студент да устоява в своето обучение, защото най-важният краен резултат от трите години, прекарани в колежа, не е взетата диплома, а духовното израстване и подготовката за служение на призованите от Него мъже и жени.

 

 
 

На 8 и 9 февруари 2008 г. в хотел "Жеравна", гр. Банкя, се проведе учредителният Първи събор на БХБЦ. Можете да прочетете някои от изказванията от гостите и домакините на събора.

Иван ВЪЛКОВ, Епископ на БХБЦ:

"Страшен е Бог във великия събор на светиите, страшен е Той за всички, които Го окръжават" (Пс. 89:7). Един от първите събори на Църквата е съборът на апостолите. На българска земя нашият събор далеч не е първи. През 343-344 г., скоро след Вселенския събор в Никея през 325 г., в Сердика се провежда Сердикийският събор. Присъстват 318 епископи от цялата римска империя. Сред авторитетните участници ще споменем Протоген Сердикийски, Атанасий Александрийски и Осий Кордовски. Съборът се провежда в манастира "Триадица". Сердикийският събор утвърждава учението за Светата Троица и Символа на вярата, приети на Първия вселенски събор.

На 5 май 2007 г. след дълги молитви и разисквания по много въпроси ръководителите на няколко църкви се събират в София, не в "Триадица" , а в офиса на фондацията "Светлина на Балканите" и в пълно единодушие решават да учредят ново вероизповедание – Българска християнска баптистка църква - със свой устав и стратегия. Но църквата не се роди тогава, тя вече съществуваше.

продължава>
 
Страница 7 от 7

Медия

Статии Богословие, апологетика, философия, ереси...sam-4 Аудиозаписи на проповеди, семинари...Видео Видеозаписи от служения и събития...sam-6-mono
none.png