БХБЦ

Slogan
none.png
Bulgarian English German Russian Turkish
Events

  Честита Нова или Стара година?

еп. Иван Вълков

word

 

hd-banner-happy-new-year-2017

Скъпи приятели, скъпи братя и сестри!

Това послание не е за всички. То не е новогодишна поздравителна спам картичка с добри пожелания, които почти никога не се изпълняват. Допускам, че едни от вас ще прочетат само заглавието, други ще хвърлят поглед по диагонал, но ще се намерят и такива, които ще се замислят. Поне в края на годината за кратко ще се дистанцират от обсебващата земна суета и ще влязат в унисон с моите размисли. Не очаквам одобрение, съгласие или нещо подобно, просто искам да пообщувам с някои от вас чрез това писмо в духа на Светото Писание.

Имам желание да се огледаме назад, да се върнем поне за миг в недалечното минало не просто за да предизвикам насталгия по прекрасните моменти, които със сигурност всеки е изпитал и преживял през миналата година. Не това е целта, а – да се вгледаме, ако не се страхуваме, в дирите, които сме оставили, които вече са запечатани от самата вечност. Подбуден съм от думите на Бога чрез пророк Йеремия: „Така казва Господ: „Спрете се във вашите пътища, разгледайте и разпитайте за стародавните пътища, къде е добрият път. Вървете по него и ще намерите покой на душите си." Но те рекоха: „Няма да вървим" (Йер. 6:16).

Между другото, вече години наред не смесвам рождествените поздравления с новогодишните.

И така, честита изминала година!!!

hymns-about-heavenЧестита на тези:

 • Които я преживяха достойно и красиво пред Бога и хората.
 • Които максимално се възползваха от изобилието на благодатта – навреме да се покаят, да се осветят, да се поправят и обновят.
 • Които максимално приеха благодатта, така че да се потрудят повече от другите за Господ и Неговата Невеста – Църквата Христова.
 • Които придобиха по-голямо познание на Истината и ново преобразяване от своя образ в Неговия Образ.
 • Които благодариха за най-малкото, за да получат повече в идващите времена.
 • Които съзнателно губеха и се отказваха от земното, за да спечелят и да се обогатят в небесното, вечното.
 • Които преминаха през различни изпитания и трудности, скърби и страдания, но не се огънаха, не се пречупиха, а издържаха, победиха и не съгрешиха против Неговата свята воля. Уподобиха се на праведния Йов и на ап. Павел.
 • Които не се съблазниха в Христос и Неговото учение, не се усъмниха в Неговата любов и благоволение. Не се съблазниха в Неговата Църква и служителите Му.
 • Които изглеждаха поразявани и наказвани в очите на хората, но станаха победители в Христовите свети очи и в очите на верните си приятели.
 • Които останаха верни на Него във всичко, до края на миналата година.

Честито!

 • Поздравявам тези, които не бяха разбрани дори от най-близките си, но продължаваха да разбират.
 • Които обичаха, без да бъдат обичани.
 • Които служиха, без да очакват взаимност, възнаграждение или похвала.

Възлюбени! Поздравявам всички тези, които ще се удостоят да видят и да чуят по-дълъг списък, направен не от човек, а от Бог Отец във вечността, за което ни очаква награда. Както четем: „Тогава Царят ще каже на онези, които са от дясната Му страна: „Елате вие, благословените на Моя Отец, наследете Царството, приготвено за вас от създаването на света; защото бях гладен и Ми дадохте да ям; бях жаден и Ме напоихте; бях странник и Ме прибрахте; бях гол и Ме облякохте; бях болен и Ме посетихте; бях в тъмница и Ме споходихте" (Мат. 25:34-36).

banner-resume

Честито!

Защо не мога да си позволя да честитя Новата година? Защото тя още не е наша. Ние още не сме успели да свършим нищо в нея, а и ще доживеем ли? Ще устоим ли? Докъде ще извървим и докъде ще стигнем? Може би ненапразно е написано това послание към един горд, надменен и арогантен цар: „Да не се хвали онзи, който се опасва с оръжие, както онзи, който се разпасва" (III Цар. 20:11).

Когато чета или слушам някои новогодишни честитки и поздравления, се срамувам от авторите им. От тези, които така демонстрират своята самоувереност, че сякаш Новата година вече е сложена в джоба им, а те са господари не просто на ефира, а и на живота и съдбата – не само своята, а и чуждата.

Нека се веселят и поздравяват с неизвестното, ефимерното и неизпълнимото човешко пожелание онези, които така и не са разбрали смисъла на живота. Нека вдигат чашите и изричат тостове с пожелания вместо с благословения онези, които се страхуват от своето минало, които не са спокойни поради настоящето и са силно разтревожени от неизвестното за тях бъдеще. Защото не са приели реално изпълнимите обещания от своя Творец. А се надяват, че може неодушевената и неодухотворена Нова година да им се усмихне и най-накрая да ударят тотото на щастието.

Скъпи мои! Това не е меланхолия или драматизъм, нито се противопоставям на всички и всичко. Искам да споделя съкровеното, чистото и святото, което изпитва моето сърце, като се надявам, че и вашите преживяват същото.

Не спирам да благодаря на Бога за изминалата година. Годината на най-голямото изпитание в живота ми. Година на страдания и скърби, на битки, но и на победи. И дори при това положение не ме напуска духовната радост, която няма нищо общо със земната, душевната, да не говорим за хедонизма. Дълбоко съм удовлетворен, че тази година се удостоих да бъда претопен като злато в горнилото, в което разбрах още повече смисъла на живота, а не на съществуването. Осъзнах по-дълбоко истината за себе си, откриха се неща, които не познавах. С още една година се приближих до деня и часа, когато ще чуя и аз гласа на Този, Който ще ми каже: „Твоята мисия тук, на земята, свърши. Прибери си в дома на Отца, където ти е приготвено вечно жилище на небесата. Ето и думите на Иисус Христос: „Да не се смущава сърцето ви; вярвайте в Бога и в Мене вярвайте. В дома на Моя Отец има много жилища... И когато ида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Мене, за да бъдете и вие, където съм Аз" (Йоан 14:1-3).

 

Ваш искрено любещ, от все сърце, с духовна обич, ИВАН ВЪЛКОВ 

Медия

Статии Богословие, апологетика, философия, ереси...sam-4 Аудиозаписи на проповеди, семинари...Видео Видеозаписи от служения и събития...sam-6-mono
none.png