БХБЦ

Slogan
none.png
Bulgarian English German Russian Turkish
Events

  РОЖДЕСТВО 2016 Г.

еп. Иван Вълков

word


Честито Рождество Христово!

"Защото Младенец ни се роди - Син ни се даде; властта е на раменете Му, и ще Му дадат име: Чуден, Съветник, Бог крепък, Отец на вечността, Княз на мира." Исая 9:6

Колко дълбочина се крие зад тези думи!

Скъпи съграждани, скъпи християни, скъпи братя и сестри, деца на нашия Небесен Отец, новородени вече не от плът и кръв, а от Божия Дух, поздравявам ви с раждането на Иисус! Поздравявам ви с великата тайна на Боговъплъщението, в която Божият Син прие човешка природа – душевна и телесна, не само за да стане достъпен за нас хората, но и за да влезе в нашето положение. Така, както ние използваме това словосъчетание при особени обстоятелства в живота ни и както казваме на другите около себе си: „Влез ми в положението!". 

Ето че самият Божи Син влезе в положението ни, без да очаква ние да влезем в Неговото - започвайки от унизително Му, според хората, раждане в обор, където животните са Го гледали и навярно интуитивно са си задавали въпроса: „Какво прави Този младенец тук, сред нас?" Те сигурно са се опитвали да Го сгреят, издишвайки топли струи въздух в Негова посока, както днешните младенци биват сгрявани от климатиците на най-добрите клиники.

Няма да можем да влезем в положението Му и в това, че вместо да си почине, семейството след раждането Му е длъжно да бяга в Египет. Нито пък в това как през целия Си живот безропотно се е подчинявал на Йосиф, един обикновен дърводелец, и като най-голям син, му е помагал да изхранва семейството. Нито в изкушенията, през които е трябвало да мине в пустинята, нито в презрението, с което са Го гледали дори най-близките Му, наричайки Го луд и обладан. Не можем да си представим и това, че бе предварително помазан за погребението Си, което Той Сам предричаше. А пък когато, намирайки се в страшна борба в Гетсимания, Той помоли трима от учениците Си да влязат в Неговото положение, те заспаха...

Не можем, а и не искаме да си представим как увисвайки на кръста, Той гледаше към тези познати лица, които ядоха и пиха от ръцете Му, които Той изцели и освободи, но които така и не пожелаха да влязат в положението Му. Само един от разбойниците се осмели да Го оправдае. Дори най-близките Му приятели се разбягаха, освен Йоан и майка Му, стоящи до кръста. А какво можем да кажем за Ада, в който Иисус слезе? А Той отиде там доброволно. Доброволно, за да можем ние не само да не го вкусим, но и да не разберем какво представлява.

Това е Рождество. Когато трябва да си признаем, че не само трябва да се веселим като телци Васански – да ядем и да пием (някои вече и танцуват), но и да поплачем. Да пролеем сълзи поради това, че сме мудни по сърце като двамата ученици тръгнали за Емаус. Ограничени по ум да проникнем в същността на Рождеството, в неговия истински смисъл. Неспособни да си признаем, че не искаме да разберем не просто идеята на Бог Отец за нашето велико спасение, но и неговия план, в който Той влиза в нашето окаяно положение, за да ни изведе от него. Това е Рождество. Рождество, което роди толкова много вечни истини за нас, но които все още не можем да разберем до край.

И все пак бих искал да споделя и духовната ми радост от това, че Той, Божият Син, влизайки в положението ми, миналото и настоящето, минавайки през този път Сам, след възкресението Си, сега заема положението, в което скоро ще бъда и аз, защото Той се върна на Небето, за да ме върне и мен. На Небето! На Небето! На Небето, за което душата ми толкова копнее.През тези дни, когато ние като семейство се намирахме в агония, ние усетихме как Иисус Христос отново влезе в положението ни, страдаше заедно с нас, и като наш Първосвещеник, ни служеше. Ние видяхме Небесата, плачещи с нас в скръбта ни. А сега, когато и Светлана е там, отивайки си няколко дни преди Рождество, те ми станаха още по-близки и родни.

Това е смисълът на Рождество – Вечното и Всемогъщото, Святото и Непостижимото да стане родно, близко, човешко...

Честито Рождество Христово!

Все още телом тук, но вече духом там,

Ваш слуга Иван Вълков,

епископ на БХБЦ


 

Медия

Статии Богословие, апологетика, философия, ереси...sam-4 Аудиозаписи на проповеди, семинари...Видео Видеозаписи от служения и събития...sam-6-mono
none.png