БХБЦ

Slogan
none.png
Bulgarian English German Russian Turkish
Events

  СЪВПАДНАЛИТЕ ЖЕЛАНИЯ

еп. Иван Вълков

word

 

Oko Golgota

В началото на твоето моление излезе слово и аз дойдох да ти го явя, защото ти си мъж желан; и тъй, вникни в словото и разбери видението. (Дан. 9:23)

Какво искаш? Тези думи чуваме още от бебешка възраст. Когато сме плакали и не сме знаели какво искаме, не сме можели да изразим своите желания и болки. Тогава нашите родители, притеснени, са викали, понякога дори със сълзи на очи: „Какво искаш? Какво да ти дам? Какво да направя, за да се успокоиш и да спреш да плачеш?“ И само когато желанията на двете страни съвпаднат, всичко се успокоява и се възцаряват мир и покой. Колко печална е картината, когато децата не могат да изразят своето желание и родителите не разбират какво искат те. За жалост същото се случва в нашите отношения с Бога, когато не знаем какво искаме, нито съзнаваме какво желае да ни даде нашият небесен Отец, така че да направи най-доброто за нас. Ето как описва своите мъки праведният Йов: „О, да имаше кой да ме изслуша! Ето моето желание: Вседържителят да ми отговаря и защитникът ми да състави записки“ (Йов. 31:35).

Коренно различна е ситуацията, когато отиваме в магазин, ресторант или институция за оформяне на документи, където хората очакват да ни вземат парите. Там най-често чуваме въпроса: „Какво желаете?“ Дори си водят записки за нашите желания. Не защото много са загрижени за нас, а просто изпълняват задълженията си. Несъмнено, ако човек се е научил да задава такъв въпрос, това не означава, че той действително иска да ни помогне и да ни даде онова, от което наистина се нуждаем.

Но има една Личност, Която реално знае от какво имаме нужда и е готова винаги да се отзове. Това е Бог, Който най-добре познава живота ни и сърцето ни, и все пак продължава да пита какво искаме. Така Той показва, че се съобразява с нашата свободна воля, с която ни е сътворил. От друга страна, с този въпрос Той желае да постигне няколко цели.

06080971. Изграждане на дълбоки приятелски оношения помежду ни. Важен пример тук е случаят с цар Соломон: „В Гаваон Господ се яви нощем на Соломон, насън; и рече Бог: „Искай каквото желаеш да ти дам“ (III Цар. 3:5). И когато Соломон пожелава мъдрост, а не богатство, слава и кръвта на враговете си, Бог с радост му дава не просто мъдрост, а и богатство, и слава, и чест за това, че царят Го моли за нещо, което самият Бог очаква от него.

2. Решаване на здравословни проблеми. Христос пита слепия Вартимей: „Какво искаш да ти сторя?“ Той рече: „Господи, да прогледам“ (Лука 18:41). Вартимей не иска скъпи дрехи, къща или богатство. Той назовава своята истинска нужда и получава желаното.

3. Откриване на други, по-възвишени цели от временните земни измерения. Да си припомним молбата от майката на Зеведеевите синове: „Той й рече: „Какво искаш?“ Тя Му отговори: „Кажи тези мои двама синове да седнат при Тебе, един отдясно, а друг отляво, в Твоето царство“ (Мат. 20:21). Какво желаем днес като родители за децата си? Естествено – здраве, успех в учението, в кариерата, забогатяване, щастие и т.н. А кой би си позволил да повтори думите на тази майка? „Искам те да бъдат не просто в Твоето Царство, а дори – единият отляво, другият отдясно на Теб.“ Смело можем да кажем, че това е върховно желание, което надхвърля всяко очакване не само на всички присъстващи, а изненадва и самия Христос.

От тези кратки истории виждаме, че Бог не е против човек да иска нещо от Него. Той потвърждава: „Искайте и ще ви се даде...“ (Мат. 7:7).

Въпросът е какво искаме и успяваме ли да улучим целта, като доловим желанието на Бог Отец и на Сина Иисус Христос. Тоест нашето желание и желанието на Бога да съвпаднат, да бъдат в унисон и така да се постигне една обща цел. Неслучайно Христос отговаря на мнозина, които искат изцеление, с думата: „Искам“: „Иисус, като протегна ръка, докосна се до него и рече: „Искам, очисти се!“ И той веднага се очисти от проказата“ (Мат. 8:3). Христос вижда желанието на едно човешко сърце и иска да му помогне: „Тогава Иисус й отговори и рече: „О, жено, голяма е твоята вяра; нека ти бъде по желанието ти!“ И в онзи час дъщеря й оздравя“ (Мат. 15:28).

Има и други случаи, когато желанието на Христос не съвпада с поисканото от хората, както е например със синовете на гърма: „Като видяха това учениците Му Яков и Йоан, рекоха: „Господи, искаш ли да кажем да падне огън от небето и да го изтреби, както и Илия направи?“ Но Той, като се обърна към тях, смъмри ги и рече: „Не знаете от какъв дух сте вие; защото Синът Човешки дойде не за да погуби човешки души, а да спаси“ (Лука 9:54-56).

living-water-simon-deweyХристос постоянно търси път към сърцето на човека, за да му изяви Своето истинско желание за неговото спасение. Случаят със самарянката разкрива доста подробно и задълбочено пътя към едно човешко сърце. Христос се опитва да й отвори очите за това, че тя има нужда от друга вода, за която всъщност и копнее, но не знае нито от кого да я поиска, нито – как. Той й казва, че сам желае да й даде от живата вода, така че тя никога повече да не ожаднее: „Да би знаела Божия дар и кой е Онзи, Който ти казва: „Дай Ми да пия“, ти сама би изпросила от Него и Той би ти дал жива вода“ (Йоан 4:10).

Другаде четем как Христос гледа с тъга изнурените от греховете и беззаконията си хора и заявява, че има голямо желание да им даде духовно-нравствена почивка от осъждането на тяхната съвест и съзнанието им за вина: „Елате при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя“ (Мат. 11:28).

За съжаление хората не оценяват това отношение на Бога и злоупотребяват със свободата на своята воля, като повтарят думите: „Не искам“, и то най-често спрямо Него, а не спрямо греха и дявола. Бог гледа с болка, като родител, на нашето състояние и казва: „Не искате да дойдете при Мене, за да имате живот“ (Йоан 5:40). Така към края на Своето служение Иисус се обръща към бунтовния град Йерусалим: „Йерусалиме, Йерусалиме, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените при тебе! Колко пъти съм искал да събера децата ти, както кокошка събира пилците си под крилата си, но не поискахте!“ (Лука 13:34).

Тук трябва да посочим още едно състояние на Бога, когато проявява нежелание да извърши нещо, което не е в наша полза: „Нима Аз искам смъртта на беззаконника? – казва Господ Бог. – Нали това искам – той да се обърне от пътищата си и да бъде жив?... Защото Аз не искам смъртта на умиращия – казва Господ Бог, – но обърнете се – и живейте!“ (Йез. 18:23, 32).

От този кратък анализ стигаме до извода, че Бог желае най-доброто за нас. Някога Той е попитал: „Ще скрия ли от Авраам (Моя раб) каквото искам да направя?“ (Бит. 18:17). А днес казва: „Ще скрия ли от Моята Църква?“, от всички нас, и назовава всеки по име. Освен това добавя: „Защото Аз искам милост, а не жертва и богопознание повече, отколкото всесъжения“ (Ос. 6:6).

И тук въпросът е познаваме ли Бога. Знаем ли Неговите желания и намерения? В Книгата на пророк Йеремия четем: „Защото само Аз зная намеренията, които имам за вас – казва Господ – намерения за добро, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. И ще викнете към Мене, ще отидете и ще Ми се помолите, и Аз ще ви чуя; ще Ме потърсите и ще намерите, ако Ме потърсите от все сърце“ (29:11-13). Защото крайната цел на Бога е човекът да живее вечно.

Не е ли време и ние да се обърнем към Него, както Той се обръща към нас и иска да сключи Завет с нас, какъвто вече е имал с Адам и Ева, с Ной и Авраам, с цар Давид? „Ето последните Давидови думи, речта на Йесеевия син Давид, речта на онзи мъж, който е високо поставен, на помазаника на Бога Яковов и сладкия певец Израилев: „Дух Господен говори в мене и словото Му е на езика ми... Защото Той сключи с мене Завет вечен, твърд и неизменен. Така изхожда от Него цялото ми спасение и цялото ми желание“ (II Цар. 23:1-5).

В своите Псалми Давид допълва: „Едно само молих от Господ, само това искам: да пребъдвам в дома Господен през всички дни на живота си, да гледам Господната красота и да посещавам Неговия (свят) храм“ (26:4); „Кого имам на небето? А с Тебе ли съм, на земята нищо не искам“ (72:25); „Защото един ден в Твоите двори е по-добър от хиляда дни. Желая по-добре да бъда при прага на Божия дом, отколкото да живея в шатрите на нечестието“ (83:11). Можем още дълго да изброяваме най-чистите и свети желания на този мъж, който е пример за нас и чрез когото можем да проверим своите сърца и желанията в тях.

Друг, вече новозаветен пример за човек, който знае какво иска, към какво се стреми и за какво копнее, е ап. Павел. Той приема всички земни желания за смет и издига в своя живот единствено Христос: „Желая да се освободя и да бъда с Христос, защото това е много по-добро“ (Фил. 1:23). Апостолът пише за старозаветните герои на вярата, които също копнеят за вечното, непреходното: „Но сега желаят по-добро [отечество], сиреч небесно; затова и Бог не се срамува да се нарича техен Бог: защото им приготви град“ (Евр. 11:16).

b2ap3 thumbnail_dusaСкъпи приятели, скъпи братя и сестри, знаем ли нещо за този град? Познаваме ли го, копнеем ли и ние да бъдем там? Изненадваме ли се, че Христос е приготвил място за теб и за мен? Ето Неговите думи: „Да не се смущава сърцето ви; вярвайте в Бога и в Мене вярвайте. В дома на Отца Ми има много жилища. Ако нямаше, щях да ви кажа. Отивам да ви приготвя място. И когато отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Мене, за да бъдете и вие, където съм Аз. А къде отивам Аз, знаете и пътя знаете“ (Йоан14:1-4). В Своята първосвещеническа молитва Христос вика към Своя Отец и изразява предпоследното Си желание: „Отче! Тези, които си Ми дал, желая и те да бъдат с Мене там, където съм Аз, за да гледат Моята слава, която си Ми дал, защото Ме възлюби, преди свят да се създаде“ (Йоан 17:24). Скъпи приятели, чувате ли за какво се моли Христос? За теб и за мен. И със сигурност някой ще започне просто да си мечтае за това съкровено място. Но ще се озовем там не чрез празните си мечти и фантазии, а само ако потърсим, вникнем, поискаме да разберем, ако осъзнаем и повярваме, че това е за теб и за мен. И не на последно място, ако силно пожелаем и тръгнем по този тесен път. В това Царство насила не се влиза, както казваме, че насила и не се обича. Ето думите на Христос: „Не всеки, който Ми казва: „Господи, Господи!“, ще влезе в Царството небесно, а онзи, който изпълнява волята на Моя Отец небесен“ (Мат. 7:21). Това е волята на Отца ние силно да пожелаем да бъдем с Него завинаги. Нека отново си припомним върховното желание на Зеведеевите синове: „Учителю, желаем да ни сториш каквото поискаме... Дай ни да седнем при Тебе, един отдясно, а друг отляво, в славата Ти“ (Марк 10:35-37).

Един уникален исторически случай ни дава дръзновение и кураж, че ако наистина пожелаем от цялото си сърце, можем да се озовем в рая. А това е и смисълът на Христовите страдания и възкресението Му. Историята с разбойника на кръста потвърждава това. Той казва на Иисус: „Спомни си за мене, Господи, когато дойдеш в Царството Си!“ Отговорът не се забавя. „Истина ти казвам: днес ще бъдеш с Мене в рая (Лука 23:42-43). Сигурно някой ще възрази: „Как така разбойник в рая? Защо? Това не е справедливо!

7fe9001aa6c5cfc00541b375e3f8172aСкъпи мои, напомням ви, че там висят разпънати двама разбойници. Единият се подчинява докрай на закона на тълпата и приема колективното мнение – подражава на тези, които злословят за Христос. Другият обаче го укротява и му казва: „Ние сме осъдени справедливо, защото получаваме заслуженото според делата си; но Този нищо лошо не е сторил“ (Лука 23:41). Така се откроява вътрешната промяна у него. Вторият разбойник осъзнава своите грехове и престъпления, за които вече страда физически, но му предстои да бъде осъден на вечни мъки. И тук той си спомня думите на Христос за вечния живот и за вечното осъждане. Неговата реакция ни кара да предположим, че неведнъж е слушал Иисус, когато Той е проповядвал на множествата. Възможно е през това време, сред тълпата разбойникът да е вършил своята работа, като си е набелязвал поредната жертва за грабеж, насилие и други престъпления. Но сега Иисусовите думи възкръсват в неговата душа. Може би си е припомнил и думите на Йоан Кръстител: „Ето Агнеца Божи, Който взима върху Себе Си греха на света“ (Йоан 1:29). Той решава да се възползва в последния миг на живота си тук, в този свят, и успява.

Скъпи приятелю, не ли е време и ти сега да успееш да се възползваш от този момент на прозрение? Да застанеш пред Бога и да кажеш: „Искам да бъда с Теб, Господи! Омръзнаха ми греховете и беззаконията. Искам нов живот. Искам да бъда в Твоето Царство, където си приготвил място и за мен. Защото Ти умря и възкръсна и за мен, за да възкръсна и аз в последния ден.“

Сега имаш възможност да чуеш думите на Христос: „Днес ти прощавам, днес те приемам като Свое дете. Днес и ти възкръсваш за нов живот.“ Запомни какво казва Словото: „Надежда, дълго несбъдвана, изнурява сърцето, а изпълнено желание е като дърво за живот“ (Пр. 13:12). Христос възкресе! Нека желанието на Бога да възкръснеш и ти да съвпадне с твоето силно желание и да стане още едно чудо в този Велик ден на Възкресението. И така, скъпи приятелю, надявам се, че това послание ще ти помогне да промениш приоритетите на своите искания и желания. Защо?

Тези, които искаха изцеления и получиха, след време отново заболяха и умряха. Гладните отново огладняха, жадните ожадняха и след време също умряха. Дори и мъдрите оглупяха, след като изгубиха страха Господен в сърцата си.

Но има едно най-важно желание, изразено много силно в живота на Авраам, Даниил, Илия, Елисей, на цар Давид и ап. Павел. Това е копнежът за вечния живот. Пожелай го, както го желае самият Христос за теб. Ето защо Той умря и възкръсна. Христос възкресе! Възкръсни и ти!

Ще завършим с думите на цар Давид, които да послужат за насърчение и укрепване на твоята вяра:

„Той изпълва желанието на онези, които се боят от Него, чува техните вопли и ги спасява“ (Пс. 144:19); „Господи! Ти чуваш желанието на смирените; укрепи сърцето им; отвори ухото Си“ (Пс. 9:38); “Утешавай се с Господ и Той ще изпълни желанието на сърцето ти“ (Пс. 36:4); „Господ насища с блага твоето желание: подновява се като на орел твоята младост“ (Пс. 102:5).

Ваш слуга Иван Вълков,

епископ на БХБЦ


 

 

Медия

Статии Богословие, апологетика, философия, ереси...sam-4 Аудиозаписи на проповеди, семинари...Видео Видеозаписи от служения и събития...sam-6-mono
none.png