БХБЦ

Slogan
none.png
Bulgarian English German Russian Turkish
College


116

изучавани предмети в колежа1. Въведение в специалността: български език и компютърна грамотност – 6 кредита (150 ч.) – Люба Никифорова и Йордан Пеянски.

2. Библейска археология - 3 кредита (75 ч.) – Ивелин Минков.

3. Екзегетика на Новия Завет – 6 кредита (150 ч.) – Светлана Вълкова, асистент Любов Вълкова.

4. Херменевтика на Новия Завет – 6 кредита (150 ч.) - Светлана Вълкова, асистент Любов Вълкова.

5. Екзегетика на Стария Завет – 6 кредита (150 ч.) – Ивелин Минков.

6. Херменевтика на Стария Завет - 6 кредита (150 ч.) – Ивелин Минков.

7. Комуникации и масмедии – 3 кредита (75 ч.) – Люба Никифорова, асистент Николай Ужаков.

8. Въведение в Стария Завет - 3 кредита (75 ч.) – Емануил Вълков.

9. Обща история на Църквата – 6 кредита (150 ч.) – Александър Калтакчи.

10. Гръцки език - 10 кредита (250 ч.) – Светлана Вълкова, асистент Любов Вълкова.

11. Английски език – 10 кредита (250 ч.) – Любов Вълкова и Люба Никифорова.

12. Патрология – 6 кредита (150 ч.) – Снежана Петкова, асистент Александър Калтакчи.

13. Въведение в Новия Завет – 3 кредита (75 ч.) – Светлана Вълкова.

14. Евангелизаторство – 3 кредита (75 ч.) – Иван Вълков.

15. Догматическо богословие – 10 кредита (250 ч.) – Емануил Вълков.

IMG 1021

16. Библейски еврейски език – 4 кредита (100 ч.) - Емануил Вълков.

17. История на философията – 4 кредита (100 ч.) - Люба Никифорова.

18. Апологетика – 6 кредита (150 ч.) – Иван Спасов.

19. История на християнството в България - 6 кредита (150 ч.) – Ивелин Минков.

20. Омилетика – 6 кредита (150 ч.) – Иван Вълков.

21. Съвременно богословие – 6 кредита (150 ч.) – Иван Спасов.

22. Култове и религии – 6 кредита (150 ч.) – Светлана Вълкова.

23. Душегрижителство – 6 кредита (150 ч.) – Иван Вълков.

24. Църковно управление – 4 кредита (100 ч.) – Николай Ужаков, асистент Александър Калтакчи.

25. Ислям – 6 кредита (150 ч.) – Наталия Ужакова.

26. Пнеуматология – 6 кредита (150 ч.) - Иван Вълков, асистент Йордан Пеянски.

 27. Въведение в православието – 3 кредита (75 ч.) – Александър Калтакчи.

28. Мисиология – 3 кредита (75 ч.) - Иван Вълков, асистент Емануил Вълков.

29. Богословие на Реформацията – 4 кредита (100 ч.) - Иван Спасов, асистенти Александър Калтакчи, Ивелин Минков.

30. Литургика – музика, богослужена практика - 5 кредита (125 ч.) - Александър Калтакчи, асистент Данаил Вълков.

31. Християнска етика – 3 кредита (75 ч.) – Николай Ужаков, асистенти Александър Александров и Люба Никифорова.

32. Практическо богословие (работа със студенти с цел духовно израстване) - 15 кредита (375 ч.) – Иван Вълков, асистент Йордан Пеянски.

Общо количество кредити – 180. 
 

Медия

Статии Богословие, апологетика, философия, ереси...sam-4 Аудиозаписи на проповеди, семинари...Видео Видеозаписи от служения и събития...sam-6-mono
none.png