БХБЦ

Slogan
none.png
Bulgarian English German Russian Turkish
Statii  СИЛАТА НА СЛОВОТО

Иван Вълков

word

Silata na Slovoto-1Руснаците казват: „Я хозяин слова, я даю слово, я и забираю его назад." На български ще звучи така: "Аз съм господарят на думата, казвам я и си я вземам обратно". И може да се допълни: „Аз съм господарят на обещанието, аз обещавам и аз отменям обещанието." Доколко разбираме и осъзнаваме отговорността за подобно поведение, разбира се, зависи от това, доколко познаваме истината за силата на словото. А това познание започва от разбирането за силата на Божието Слово и на словото, произнесено от човека с вяра в името на Христос. Нека кратко да разгледаме как се ражда Словото във вселената, как твори и създава вселената, природата и целия свят.

продължава>
 

  НАСРЕЩНИЯТ ВЯТЪР

Йордан Пеянски

word

Nasreshten vyatar-1Когато сервитьорката се приближи да вземе поръчката, спонтанно й обърнах внимание върху униформата, която носеше по не особено приличен начин. Тя ме изгледа учудено и явно засегната се запъти да предаде поръчката ми. За да омекотя съвсем резонната си забележка ведро добавих: „Простете, аз съм малко консервативен, та затова...".

Характерната за времето на младостта на нашите майки реакция – изчервяване или смутено извинение – отсъстваше, но реакция имаше – като прати свой колега да ме обслужи, сервитьорката демонстративно показа, че явно е под достойнството й да се занимава с такива ретроградни елементи като мен. Докато тя се отдалечаваше, си мислех: „Господи, дали не прекалих?" Вътрешно обаче бях убеден, че Бог имаше благоволение в моята забележка, нещо повече - докато усилено се молех в сърцето си, придобих увереност какво да кажа на това момиче. И така, взел твърдо решение, след вечерята тръгнах да излизам, минах покрай нея и... излязох. Тръгнах към колата и докато завивах покрай блока, в лицето ме лъхна доста силен вятър.

продължава>
 

  СВОБОДАТА НА ВЯРВАЩИТЕ

Яков Крекер

word

Svobodata-1Израилският народ се радва на Божието присъствие в огнения и облачния стълб не в страната на робството Египет, а в пустинята. Хората днес намират общение с Бога, когато се отрекат от стария, приспособен към греха живот.

Общението с Иисус Христос става достъпно за апостол Павел едва когато той приема, че светът е разпънат за него и той - за света. Апостолът поставя тъкмо това в основата на цялото си по-нататъшно плодотворно служение на Христос.

Докато не осъзнаем, че сме разпънати за света, всичко светско постоянно ще предявява към нас своите изисквания. Само в „разпънатия" живот претенциите на света губят значението си за нас. Светът се лишава от правата си именно пред кръста: по-нататък той няма власт. От другата страна на кръста в живота на разпънатите и възкръсналите заедно с Христос светът е безсилен.

продължава>
 

Медия

Статии Богословие, апологетика, философия, ереси...sam-4 Аудиозаписи на проповеди, семинари...Видео Видеозаписи от служения и събития...sam-6-mono
none.png