БХБЦ

Slogan
none.png
Bulgarian English German Russian Turkish

< назад

Молитвени нужди от църквите в БХБЦ


Актуален списък на представените молитвени нужди от вярващи от всички наши църкви и благодарности за получени отговори от Бога


  1. За кадри с чисти мотиви, изпратени от Бога на Неговата нива.
  2. За спасението на близките на вярващи от църквите ни.
  3. За средства за собствени сгради.
  4. Господ да дава благодат на мисионерските ни семейства.
  5. Благословение за управниците на народа ни.
  6. Срещу все по-засилващата се демонична активност в България чрез окултизъм и източни религиозни учения и практики.

< назад