БХБЦ

Slogan
none.png
Bulgarian English German Russian Turkish
College


115

Програма на колежаПрограма за I - зимен - семестър 2011-2012 учебна година


1. Апологетика – от 5 до 16 септември (2 седм.) – 3 пъти седмично по 2 часа и веднъж 3 часа (18 л. ч).

2. Християнска етика – от 19 до 30 септември (2 седм.) – 18 л. ч.

3. Сесия – от 3 до 28 октомври.

/За новата група по време на сесията – Въведение в специалността – от 3 до 28 октомври (4 седм.) – 36 л. ч./

4. Апологетика – от 31 октомври до 4 ноември – 9 л. ч. (1 седм.)

5. Душегрижителство – от 7 ноември до 9 декември (5 седм.) – 45 л. ч.

6. Мисиология – от 12 до 29 декември (2,5 седм.) – 21 л. ч.

7. Въведение в православието – от 9 до 20 януари (2 седм.) – 18 л. ч.

8. Въведение в СЗ - от 23 януари до 17 февруари (4 седм.) – 36 л. ч.

9. Сесия – от 20 февруари до 9 март. Предмети за ІI – летен - семестър 2011-2012 учебна година


1. Английски език – от 12.03.2012 до 29.06.2012 веднъж седмично по 1 час (15 лекционни часа)

2. Старогръцки език – от 12.03.2012 до 29.06.2012 веднъж седмично по 1 час (15 л. ч.)

3. Практическо богословие - от 12.03 до 29.06.2012 веднъж седмично по 1 час (14 л.ч)

4. Църковно управление – от 12.03.2012 до 30.03.2012 (27 л.ч.) – 3 седм.

5. Патрология – от 02.04.2012 до 11.05.2012 (45 л.ч.) – 6 седм.

6. Евангелизаторство – от 14.05.2012 до 01.06.2012 (22 л.ч.) – 3 седм.

7. Библейска археология - от 04.06.2012 до 15. 06.2012 (18 л.ч.) – 2 седм.

8. Въведение в НЗ - от 18.06.2012 до 29.06.2012 (18 л.ч.) – само за ІІ група

IMG 1019

 


Предмети за І – зимен - семестър 2012-2013 учебна година


1. Екзегетика на НЗ – от 03.09.2012 до 28.09.2012 (31 л.ч.) – 4 седм.

2. Библейски еврейски език – от 01.10.2012 до 19.10.2012 (27 л.ч.) – 3 седм.

3. Литургика - от 22.10.2012 до 16.11.2011 (34 л.ч.) – 4 седм.

4. Пнеуматология – от 19.11.2012 до 21.12.2012 (45 л.ч.) – 5 седм.

5. Омилетика – от 07.01.2013 до 31.01.2013 (33 л.ч.) – 4 седм.

6. Английски език – от 03.09.2012 до 31.01.2013 (18 л.ч.)

7. Старогръцки език – от 03.09.2012 до 31.01.2013 (20 л.ч.)

8. Практическо богословие – от 03.09.2012 до 31.01.2013 (20 л.ч) 

 

Медия

Статии Богословие, апологетика, философия, ереси...sam-4 Аудиозаписи на проповеди, семинари...Видео Видеозаписи от служения и събития...sam-6-mono
none.png