БХБЦ

Slogan
none.png
Bulgarian English German Russian Turkish
College


College-opening-0


На 17 януари 2011 г. беше открит Богословският колеж към фондация „Светлина на Балканите". В тържествена атмосфера се поставиха основите на едно ново и много важно служение в БХБЦ. Постихме и се молихме Господ да води, да дава мъдрост, дръзновение и сили, за да започне и да се осъществи това Негово дело.

Молби за редовно обучение в колежа подадоха седемнадесет студенти. На откриването към тях бяха отправени много поздрави и пожелания от директора на фондация „Светлина на Балканите" Александър Калтакчи, от презвитера на църквата „Св. Павел" Емануил Вълков, от ректора на колежа Иван Вълков, от декана Светлана Григорова и от завеждащия учебния отдел Люба Никифорова.

College-opening-1

Чрез конферентна връзка по скайпа колежаните бяха поздравени и от презвитерите Ивелин Минков от Бургас и Александър Александров от Русе.

Тържеството завърши с молитва към Бога да даде дръзновение и сили на всеки студент да устоява в своето обучение, защото най-важният краен резултат от трите години, прекарани в колежа, не е взетата диплома, а духовното израстване и подготовката за служение на призованите от Него мъже и жени.

 

 
IMG 1017

новини от учебния процес


Новата учебна 2011/2012 г. се откри на 5.09.2011 г. от 18:30 ч. в офиса на колежа – София жк „Западен парк" ул. „Суходолска" до бл. 71. Учебните занятия се провеждат всеки делничен ден без сряда от 18:30 до 22 ч.

Първият (зимен) семестър за тази учебна година продължава до 17.02.2012 г. Изпитната сесия е от 20.02.2012 до 09.03.2012 г. Учебните занятия през втория (летен) семестър започват на 12.03.2012 и завършват на 15.06.2012 г. за първата група студенти и на 29.06.2012 г. за втората група. Занятията през новата учебна 2012-2013 година започват на 03.09.2012 г.


 

Медия

Статии Богословие, апологетика, философия, ереси...sam-4 Аудиозаписи на проповеди, семинари...Видео Видеозаписи от служения и събития...sam-6-mono
none.png