БХБЦ

Slogan
none.png
Bulgarian English German Russian Turkish
Audio

  1-20

СВАЛИ Pitanka СЛУШАЙ ВРЕМЕ
downloadБОРБАТА С ИЗКУШЕНИЯТА
(Йордан Пеянски, проповед от 23.10.2016 г.)

56:08 min
download6 ДНИ ДА РАБОТИШ...
(Дякон Николай Ужаков. Проповед от 24.08.2014 г.)

27:55 min
downloadОТКРОВЕНИЕТО - ЧАСТ II
(Еп. Иван Вълков. Младежко от 04.01.2014)

96:01 min
downloadОТКРОВЕНИЕТО - ЧАСТ I
(Еп. Иван Вълков. Младежко от 28.12.2013)

86:25 min
downloadБЛАГОДАТТА И ВЛАСТТА
(Презвитер Емануил Вълков, проповед от 10.11.2013 г.)

37:57 min
downloadБОЖИЯТА И ЧОВЕШКАТА СЛАВА
(Епископ Иван Вълков. Проповед от 08.09.2013 г.)

74:56 min
downloadВ ПЛЕН НА САМИЯ СЕБЕ СИ
(Дякон Николай Ужаков. Проповед от 25.08.2013 г.)

30:03 min
downloadЛОТ И ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ
(Презвитер Е. Вълков, проповед от 28.07.13)

52:37 min
downloadБОЖИЯТ ВЪЗГЛЕД ЗА ПРОТЕСТИТЕ
(Презвитер Емануил Вълков, проповед от 07.07.2013 г.)

59:06 min
e

  20-40

СВАЛИ Pitanka СЛУШАЙ ВРЕМЕ
downloadБЕЗПОКОЙСТВА И ТРЕВОГИ
(Валери Василев. Проповед от 17.03.2013 г.)

32:23 min
downloadУСПЕШЕН КАТО ЙОСИФ
(Презвитер Емануил Вълков. Проповед от 03.02.2013 г.)

45:42 min
downloadБИБЛЕЙСКИ ГЕРОИ В СЯНКА
(Дякон Йордан Пеянски. Проповед от 27.01.2013 г.)

46:56 min
downloadМОЛИТВА ЗА НЕПОЗНАТИТЕ КОЛОСЯНИ
(Презвитер Александър Калтакчи. Проповед от 13.01.2013 г.)

32:27 min
downloadЦЕНАТА ДА СЛЕДВАШ ХРИСТОС
(Епископ Иван Вълков. Проповед от 06.01.2013 г.)

80:42 min
downloadНЕВИДИМАТА ЗАПОВЕД
(Дякон Николай Ужаков. Проповед от 09.12.2012 г.)

38:45 min
downloadБУНТЪТ(И ПРОКЛЯТИЕТО) НА ХАМ
(Презвитер Емануил Вълков. Проповед от 02.12.2012 г.)

51:53 min
downloadСАМСОН И БЛУДНИЯТ ДУХ
(Презвитер Емануил Вълков. Проповед от 25.11.2012 г.)

46:17 min
downloadИСКАЙТЕ С ВЯРА И ЩЕ ПОЛУЧИТЕ...
(Дякон Йордан Пеянски. Проповед от 18.11.2012 г.)

45:39 min
downloadБОГ ТОЛКОВА ВЪЗЛЮБИ, ЧЕ...
(Дякон Николай Ужаков. Проповед от 11.11.2012 г.)

35:57 min
downloadДЕН НА БЛАГОДАРНОСТТА 2012
(Епископ Иван Вълков. Слово от 28.10.2012 г.)

30:45 min
downloadДЕН НА БЛАГОДАРНОСТТА 2012
(Презвитер Александър Калтакчи. Слово от 28.10.2012 г.)

9:24 min
downloadДЕН НА БЛАГОДАРНОСТТА 2012
(Дякон Йордан Пеянски. Слово от 28.10.2012 г.)

13:06 min
downloadДЕН НА БЛАГОДАРНОСТТА 2012
(Дякон Николай Ужаков. Слово от 28.10.2012 г.)

12:02 min
downloadДЕН НА БЛАГОДАРНОСТТА 2012
(Надежда Тодорова. Стихотворение от 28.10.2012 г.)

1:56 min
e

  40-60

СВАЛИ Pitanka СЛУШАЙ ВРЕМЕ
downloadБОЖИИТЕ И ЧОВЕШКИТЕ МАЩАБИ
(Йордан Пеянски. Проповед от 21.10.2012 г.)

54:14 min
downloadИСТИНСКОТО ПРИЯТЕЛСТВО
(Иван Вълков. Проповед от 24.06.2007 г.)

70:17 min
downloadСИЛАТА БОЖИЯ И ЧОВЕШКАТА НЕМОЩ
(Емануил Вълков. Проповед от 14.10.2012 г.)

28:20 min
downloadВЛЮБВАНЕ ИЛИ ЛЮБОВ?
(Емануил Вълков. Беседа от младежкия лагер. 15.08.2012 г.)

49:07 min
downloadУСПЕХЪТ
(Иван Вълков. Проповед от 20.08.2012 г.)

64:39 min
downloadНОВИЯТ НОЕВ КОВЧЕГ
(Иван Вълков. Проповед от 22.07.2012 г.)

60:01 min
downloadАКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЧОВЕК"
(Емануил Вълков. Проповед от 15.07.2012 г.)

33:14 min
downloadЧОВЕШКИЯТ ДУХ - СВЕТАЯ СВЕТИХ НА БОГА
(Йордан Пеянски. Проповед от 08.07.2012 г.)

40:36 min
downloadСТРАХ ОТ ХОРСКО МНЕНИЕ
(Иван Вълков. Проповед от 17.06.2012 г.)

56:03 min
downloadПРИТЕСНЕН ЛИ СИ?
(Емануил Вълков. Проповед от 13.05.2012 г.)

40:18 min
downloadВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО 2012
(Децата от БХБЦ София. От 15.04.2012 г.)

3:57 min
downloadВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО 2012
(Надежда Тодорова. Стихотворение от 15.04.2012 г.)

0:56 min
downloadВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО 2012
(Данаил Вълков. "ДОЛОРОСА". Песен от 15.04.2012 г.)

4:11 min
downloadВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО 2012
(Епископ Иван Вълков. Слово от 15.04.2012 г.)

17:36 min
downloadВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО 2012
(Презвитер Александър Калтакчи. Слово от 15.04.2012 г.)

12:44 min
downloadВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО 2012
(Дякон Йордан Пеянски. Слово от 15.04.2012 г.)

13:09 min
downloadВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО 2012
(Презвитер Емануил Вълков. Слово от 15.04.2012 г.)

10:15 min
downloadВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО 2012
(Дякон Николай Ужаков. Слово от 15.04.2012 г.)

7:41 min
e

  60-80

СВАЛИ Pitanka СЛУШАЙ ВРЕМЕ
downloadГОСТОПРИЕМСТВОТО
(Дякон Николай Ужаков. Проповед от 22.04.2012 г.)

44:43 min
downloadЛЪЖАТА ИЛИ ХРИСТОС?! - 2
(Емануил Вълков. Проповед от 01.04.2012 г.)

28:05 min
downloadЛЪЖАТА ИЛИ ХРИСТОС?! - 1
(Емануил Вълков. Проповед от 25.03.2012 г.)

43:05 min
downloadОТНОШЕНИЕТО НИ КЪМ ВЛАСТТА
(Йордан Пеянски. Проповед от 18.03.2012 г.)

33:32 min
downloadТРУДНО ЗАБЕЛЕЖИМИ ИСТИНИ ОТ ЕВАНГЕЛИЕТО
(Ивелин Минков. Проповед, март 2012 г.)

48:51 min
downloadХВАНИ СЕ ЗА ВЕЧНИЯ ЖИВОТ!
(Ивелин Минков. Проповед, март 2012 г.)

32:05 min
downloadЗНАЕШ ЛИ ВСИЧКО ЗА РОЖДЕСТВО?
(Ивелин Минков. Проповед от 25.12.2011 г.)

21:46 min
downloadПРЕДУПРЕДЕН СИ!
(Емануил Вълков. Проповед от 11.03.2012 г.)

36:53 min
downloadЧИЕ ИМЕ ПРАЗНУВАШ?
(Иван Вълков. Беседа от 04.03.2012 г.)

40:50 min
downloadПОСТЪТ - МОЩНО ОРЪЖИЕ СРЕЩУ СТРЕСА
(Иван Вълков. Лекция пред младежи от 02.07.2011 г.)

57:51 min
downloadВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦАТА СРЕЩУ ЗЛОТО - 1
(Иван Вълков. Студиен запис на руски език.)

31:00 min
downloadВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦАТА СРЕЩУ ЗЛОТО - 2
(Иван Вълков. Студиен запис на руски език.)

31:00 min
downloadИСТИНСКО КРЪЩЕНИЕ В СВЕТИЯ ДУХ
(Иван Вълков. Проповед от12.06.2011 г.)

47:06 min
downloadСЪДЪТ НАД ВЯРВАЩИЯ
(Емануил Вълков. Проповед от 17.06.2011 г.)

18:13 min
downloadВЪЗКРЕСЕНИЕТО
(Иван Вълков. Проповед от 24.04.2011 г.)

57:32 min
downloadТАРИКАТ ЛИ СИ?
(Емануил Вълков. Проповед от 13.03.2011 г.)

46:59 min
downloadНЕВЕРИЕТО
(Йордан Пеянски. Проповед от 06.03.2011 г.)

45:53 min
downloadСТРЕСЪТ
(Иван Вълков. Лекция пред младежи от 27.02.2011 г.)

69:15 min
downloadДА НЕ СЕ СМУЩАВА СЪРЦЕТО ВИ
(Ивелин Минков. Проповед от 06.02.2011 г.)

23:33 min
e

  80-100

СВАЛИ Pitanka СЛУШАЙ ВРЕМЕ
downloadУВЕРЕНОСТ
(Александър Калтакчи. Проповед от 13.02.2011 г.)

41:18 min
downloadВЕСЕЛИ СЕ В ГОСПОД
(Йордан Пеянски. Проповед от 016.02.2010 г.)

44:52 min
downloadИЗБОР НА БРАЧЕН ПАРТНЬОР
(Иван Вълков. Лекция пред младежи от 29.01.2011 г.)

77:59 min
downloadПРИВЪРЗАНОСТ
(Александър Калтакчи. Проповед от 28.11.2010 г.)

46:12 min
downloadНЕ ОТКЛОНЯВАЙ ПЪТЯ НА ХРИСТОС
(Иван Вълков. Проповед от 21.11.2010 г.)

77:21 min
downloadПРЕЗРЕНИЕ КЪМ БОГА
(Йордан Пеянски. Проповед от 10.10.2010 г.)

40:10 min
downloadПЛЪТСКИЯТ ХРИСТИЯНИН
(Иван Вълков. Проповед от 05.09.2010 г.)

42:50 min
downloadДУХОВНОТО ОПИЯНЕНИЕ
(Емануил Вълков. Проповед от 31.07.2010 г.)

25:38 min
downloadПОСТ ЧРЕЗ СЪРАЗПЯТИЕ
(Иван Вълков. Проповед от 25.07.2010 г.)

51:01 min
downloadПОЧИТАЙ ГОСПОДА! - първа част
(Иван Вълков. Проповед от 04.07.2010 г.)

38:11 min
downloadПОЧИТАЙ ГОСПОДА! - втора част
(Иван Вълков. Проповед от 04.10.2010 г.)

31:45 min
downloadЧУЙТЕ ГОСПОД
(Йордан Пеянски, Проповед от 30.05.2010 г.)

41:32 min
downloadВКУСЕТЕ ГОСПОД
(Йордан Пеянски. Проповед от 23.05.2010 г.)

36:28 min
downloadТАЛАНТИТЕ
(Николай Ужаков. Проповед от 09.05.2010 г.)

26:43 min
downloadЖИВАТА ВОДА
(Йордан Пеянски. Проповед от 18.04.2010 г.)

29:39 min
downloadВЕРНОСТТА - ВТОРА ЧАСТ
(Емануил Вълков. Проповед от 09.05.2010 г.)

46:35 min
downloadВерността - първа част
(Емануил Вълков. Проповед от 18.04.2010 г.)

36:27 min
downloadПРЕДАТЕЛСТВОТО
(Емануил Вълков. Проповед от 11.04.2010 г.)

38:23 min
downloadОСЕЗАЙТЕ ГОСПОД
(Йордан Пеянски. Проповед от 31.01.2010 г.)

49:41 min
downloadВИЖТЕ ГОСПОД
(Йордан Пеянски. Проповед от 07.03.2010 г.)

38:36 min
e

  100-120

СВАЛИ Pitanka СЛУШАЙ ВРЕМЕ
downloadКАКВО ЩЕ СТАНЕ С ТОЗИ СВЯТ?
(Йордан Пеянски. Лекция пред младежи от 27.02.2010 г.)

81:22 min
downloadПОКЛОНЕНИЕТО
(Емануил Вълков. Проповед от 21.02.2010 г.)

31:54 min
downloadГОСПОДНИТЕ ПРОРОЦИ
(Николай Ужаков. Проповед от 21.02.2010 г.)

25:56 min
download"И ГО ОБИКНА КАТО СОБСТВЕНАТА СИ ДУША"
(Александър Калтакчи. Проповед от 24.01.2010 г.)

35:44 min
download"СЛЕДВАЙ МЕ!"
(Сергей Дебелински. Проповед от 07.01.2010 г.)

34:34 min
downloadСИЛАТА НА СЛОВОТО
(Петър Блаватски. Проповед от 07.01.2010 г.)

31:40 min
downloadЗАКОРАВЯВАНЕТО НА СЪРЦЕТО
(Алексей Бодуров. Проповед от 06.12.2009 г.)

22:14 min
downloadБОЖИЕТО ВРЕМЕ
(Валерий Велчев. Проповед от 22.11.2009 г.)

34:19 min
download"ПАЗЕТЕ СЕБЕ СИ ОТ ИДОЛИ"
(Иван Вълков. Проповед от27.09.2009 г.)

35:33 min
downloadБЛАЖЕНИ СКЪРБЯЩИТЕ
(Слави Фурника. Проповед от 27.09.2009 г.)

31:22 min
downloadКРЪЩЕНИЕТО
(Иван Вълков. Проповед от 27.09.2009 г.)

6:35 min
downloadИЗЦЕЛЕНИЕ ОТ СТРАХА
(Иван Вълков. Проповед от 12.09.2009 г.)

55:09 min
downloadМАЛОДУШИЕТО
(Александър Калтакчи. Проповед от 12.09.2009 г.)

33:15 min
downloadПСИХИЧЕСКО ИЗЦЕЛЕНИЕ - втора част
(Иван Вълков. Проповед от 06.09.2009 г.)

36:55 min
downloadДОВЕРИЕТО В БОГА
(Александър Александров. Младежки лагер '09.)

26:02 min
downloadПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ГРЕХА
(Емануил Вълков. Младежки лагер '2009.)

35:18 min
downloadПСИХИЧЕСКО ИЗЦЕЛЕНИЕ - първа част
(Иван Вълков. Проповед от 30.08.2009 г.)

47:16 min
downloadПЪТЯТ НА ОТСТЪПЛЕНИЕТО - трета част
(Иван Вълков. Проповед от 12.07.2009 г.)

80:58 min
downloadВЯРА И ВИЖДАНЕ
(Иван Вълков. Лекция пред младежи от 27.06.2009 г.)

76:17 min
downloadДОВОЛЕН ИЛИ РОПТАЕЩ
(Александър Калтакчи. Проповед от 28.06.2009 г.)

32:37 min
e

  120-140

СВАЛИ Pitanka СЛУШАЙ ВРЕМЕ
downloadДА ОЦЕНИШ МИЛОСТТА
(Иван Вълков. Проповед от 14.06.2009 г.)

58:09 min
downloadРОДЕНИТЕ ИЛИ РАЖДАЩИЯТ
(Иван Вълков. Проповед от07.06.2009 г.)

29:39 min
downloadМАГИЯТА НА КОМПЮТЪРНИТЕ ИГРИ
(Слави Фурника. Младежки семинар '2009.)

69:10 min
downloadМАГИЯТА НА ИНТЕРНЕТА
(Йордан Пеянски. Младежки семинар '2009.)

61:38 min
downloadЛИЦЕМЕРИЕТО
(Александър Калтакчи. Проповед от 12.04.2009 г.)

40:15 min
downloadЗНАЕШ ЛИ КОЙ СИ?
(Валерий Велчев. Проповед от 14.04.2009 г.)

31:45 min
downloadБЛАГОДАРНОСТТА
(Александър Калтакчи. Проповед от 15.03.2009 г.)

74:20 min
downloadПЪТЯТ НА ОТСТЪПЛЕНИЕТО - втора част
(Иван Вълков. Проповед от01.03.2009 г.)

32:22 min
downloadЛЪЖАТА!
(Йордан Пеянски. Проповед от 22.02.2009 г.)

58:05 min
download"КАКВОТО ПОСЕЕШ, ТОВА ЩЕ ПОЖЪНЕШ"
(Емануил Вълков. Проповед от 11.01.2009 г.)

30:16 min
downloadСПАЗВАЙ ПОЛЯРИТЕТА
(Йордан Пеянски. Проповед от 03.03.2009 г.)

37:46 min
downloadПЛОДЪТ НА ДУХА - МИР
(Йордан Пеянски. Проповед от 28.10.2007 г.)

52:22 min
downloadПОЗНАВАНЕТО НА БОГА
(Александър Калтакчи. Проповед от 06.01.2008 г.)

36:38 min
downloadВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ДУХА
(Иван Вълков. Проповед от 16.04.2006 г.)

54:13 min
downloadГРЕХЪТ - първа част
(Йордан Пеянски. Лекция от 05.11.2007 г.)

33:26 min
downloadГРЕХЪТ - втора част
(Йордан Пеянски. Лекция от 06.11.2007 г.)

34:18 min
downloadГРЕХЪТ - трета част
(Йордан Пеянски. Лекция от 07.11.2007 г.)

41:52 min
downloadГРЕХЪТ - четвърта част
(Йордан Пеянски. Лекция от 08.11.2007 г.)

42:13 min
downloadГРЕХЪТ - пета част
(Йордан Пеянски. Лекция от 09.11.2007 г.)

52:05 min
downloadКОМПРОМИСЪТ
(Александър Калтакчи. Младежки семинар '2008.)

69:46 min
e

  140-160

СВАЛИ Pitanka СЛУШАЙ ВРЕМЕ
downloadКУПУВАНЕ И ПРОДАВАНЕ
(Емануил Вълков. Младежки семинар в Русе '2008.)

26:36 min
downloadВ ЧИСТОТАТА Е СИЛАТА
(Николай Ужаков. Младежки семинар '2008.)

30:41 min
downloadАВТОРИТЕТЪТ НА СЛУЖИТЕЛЯ - първа част
(Иван Вълков. Семинар за служители '2008)

66:38 min
downloadАВТОРИТЕТЪТ НА СЛУЖИТЕЛЯ - втора част
(Иван Вълков. Семинар за служители '2008.)

110:18 min
downloadЗАКОНЪТ ЗА ГРЕХА И СМЪРТТА
(Йордан Пеянски. Проповед от 22.10.2008)

40:29 min
downloadДУХОВНА ЗРЯЛОСТ ЧРЕЗ ПРАВИЛНО ПОДРАЖАНИЕ
(Иван Вълков. Лекция пред младежи от 26.01.2008 г.)

30:51 min
downloadКНИГАТА НА МЪДРОСТТА
(Йордан Пеянски. Лекция от 26.09.2008 г.)

17:11 min
downloadИСТИНСКИЯТ ПОСТ
(Иван Вълков. Проповед от 23.09.2008 г.)

35:27 min
downloadМОЯТ БОГ, МОЯТА ЦЪРКВА!
(Иван Вълков. Проповед от 30.09.2008 г.)

26:11 min
downloadЛЮБОВ С ЦЯЛА СИЛА!
(Иван Вълков. Проповед от 13.07.2008 г.)

73:53 min
downloadВЯРА И МИСЛОВЕН ПРОЦЕС
(Иван Вълков. Лекция пред младежи от 21.06.2008 г.)

105:22 min
downloadСВОБОДАТА НА СЪВЕСТТА
(Иван Вълков. Лекция пред младежи от 11.05.2008 г.)

77:43 min
downloadПЛОДЪТ НА ДУХА - ЛЮБОВ - първа част
(Йордан Пеянски. Проповед от 04.05.2008 г.)

44:48 min
e

Последно добавените записи са най-отпред. Посещавайте редовно страницата - актуализира се често.

 

Медия

Статии Богословие, апологетика, философия, ереси...sam-4 Аудиозаписи на проповеди, семинари...Видео Видеозаписи от служения и събития...sam-6-mono
none.png