БХБЦ

Slogan
none.png
Bulgarian English German Russian Turkish
College


IMG 1018


За богословския колеж

Богословският колеж към фондация „Светлина на Балканите" е създаден на 17.01.2011 г. в София. Целта е да се предостави възможност на членовете на Българската християнска баптистка църква, както и на хора извън нейните среди с жив интерес към християнството да се запознаят с основите на християнското учение, с неговото историческо развитие и съвременно състояние, с уменията да се разбира, тълкува и прилага Божието Слово, както и с някои философски и социални дисциплини, пряко свързани с богословието.

Божието Слово е в центъра на цялото обучение. Стремежът е да се предадат и усвоят знания на високо академично ниво, но преди всичко в крайна сметка да се постигне духовно израстване и укрепване.


Конкретни цели при обучението в редовната програма

- Придобиване на богословски познания на ниво бакалавър с всички изисквания и критерии за висше богословско образование.

- Получената диплома да важи пред евангелските деноминации и организации у нас и в чужбина.

- Ще се положат всички усилия в перспектива тези кредити да бъдат признати в други учебни заведения с цел продължаване на обучението, както и досега имахме такава практика.

IMG 1024

- Имаме устно споразумение за тези, които искат да получат допълнителни знания в областта на социалното дело, да се организират такива курсове и да се издават документи, които ще важат при кандидатстване за работа.

- Освен преподаване на знания ще се прави всичко възможно студентите да се обучават чрез участие в служение - не само проповядване в църквата, а и включване във всички мероприятия, организирани от БХБЦ и фондация „Светлина на Балканите".

- Избрахме вечерна форма на обучение с цел да могат да се присъединят всички, които в момента са студенти в други висши или полувисши учебни заведения и имат капацитет да учат успоредно в Богословския колеж. Някои от студентите, които искат повече да наблегнат на обучението и имат материална база за това, могат да работят на половин ден и така да се подпомагат. А други, които са заети на пълен работен ден, могат да се обучават по този начин вечер, независимо от възрастта и пола си.


Конкретни цели при обучението в задочната програма

Изготвената програма за ниво духовен работник е според държавното изискване за специалист ІV степен, т.е. според новата образователна разпоредба задочните студенти ще получат тази степен, а не бакалавър. Но е възможно задочната програма да се завърши и със степен бакалавър, ако студентът изпълни изискванията, подготвя се сериозно и работи индивидуално с преподавателите, за да вземе изпитите по всички предмети от редовната програма.

ЦЕЛИ

- Духовно изграждане и израстване на всички членове на църквата.

- Сплотяване на членовете на църквите.

- Укрепване и задълбочаване на връзките между отделните църкви в БХБЦ чрез посещение на преподаватели от различни региони или местни църкви.

IMG 1017

- Служителите и членовете на църквите ще могат да привлекат и други хора, включително от различни деноминации, желаещи да си изяснят определени богословски доктрини и да се освободят от измами, лъжи или ереси. Могат да се привличат и хора, които искат да научат нещо за Бога - още неповярвали или неновородени.

Няколко пъти в месеца в дадена църква ще идва преподавател по определен предмет и обучението ще се води в петък и събота вечерта, а понякога и в неделя следобед.


Независимо че на световно ниво е факт драстичната загуба на интерес към богословското обучение и то сякаш е в своя залез, ние, като се уповаваме на Бога, макар да виждаме с какви лавини ни предстои да се сблъскаме заради отровната информация, с която светът залива народа ни и църквите ни, трябва да направим всичко възможно да изберем това обучение като средство за противопоставяне, за водене на духовна битка и за победа, докато Христос дойде да ни прибере от тази осквернена земя.

Надяваме се да се разпали отново огънят на истинската любов към Божието Слово, както в Израил по времето на Ездра. Вярваме, че тези, които се отнесат сериозно към възможността да придобият такива знания, ще се окажат занапред способни да научат и други, а това е пътят за развитието и растежа на Църквата. По думите на ап. Павел: „Каквото си чул от мене при много свидетели, предай на верни човеци, които да са способни и други да научат."


 

Медия

Статии Богословие, апологетика, философия, ереси...sam-4 Аудиозаписи на проповеди, семинари...Видео Видеозаписи от служения и събития...sam-6-mono
none.png